Home » Genealogie » Het honderdenvijfde jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het honderdenvijfde jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het honderdenvijfde jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1988. In dit jaargang komt één telg uit het geslacht Van Meerten voor.

Willem van Meerten

Op bladzijde 119 lezen we iets over een stuk land in de buurt van het Klooster te Wijk.1 Hier wordt Willem van Meerten genoemd als degene die aangrenzend land heeft. “Op 18 november 1544 vestigen Gelis Goessens en zijn vrouw Metthe nog een rente van één ‘goede Wijckxe mud weyts’ jaarlijks uit 4 en een halve morgen in de Leechmaet, strekkende van de Wijkersloot tot in de Oudewetering, belendend boven Clara Peter Jansz weduwe en beneden Willem van Meerten.

Voetnoten

  1. Het betreft het tweede tot en met het vijfde nummer van de honderdenvijfde jaargang.