Home » Genealogie » Het honderdenachtste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het honderdenachtste jaargang van ‘De Nederlandsche Leeuw’ en telgen uit het geslacht Van Meerten

Het honderdenachtste jaargang van De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Genealogisch-Heraldiek Genootschap, verscheen in 1991. In dit jaargang komt één telg uit het geslacht Van Meerten voor.

Jan van Meerten

Op bladzijde 14 wordt ene Jan van Meerten genoemd.1 Het gaat om Willem Willemz. Van Rumelaer die wordt beleend met het goed Rumelaer onder Maurik. De transcriptie luidt als volgt:

“Wij Jacob heer tol Gaesbeeck item hebben verlijdt Willam Zweders van Rumelaer wt dat goet tot Rumelaer tien oude (vrije?) scilde ‘t sjaers so ons die Zweder opgedragen heeft na inhout der brieven dair af gemaect dair over waeren als man Jan, die bastaert ons soen ende Jan van Meerten int jair ons heren 1446 25 dagen in april; Anno 1449 8 dagen in meye maecte Zweer van Rumelaer voorschr. mit mijne lanchen hant wt den voirschr. goede Meeus Jansz. ende Clemeinse sine wive 10 Rijnsche guldens sjaers lijfrente tot hoore beider live; mannen: Jan van Jutfaes ende Jan van Wijck; Anno 1450 proxima martij maecte Zweer voorschr. wt de voorschr. goede Wout Jansz., Lijsbete sine wive ende Rutger Jansz. tsamen 9 Rijnsche guldens sjaers erfrente te lossen binnen sess Jaren; mannen: Jan van Jutfaes ende Cornelis van Woerden.”

Hierbij staat voetnoot 25: “R.A. Utrecht, Bissch. Arch., inv. nr. 110-1, f. 39 (belening 1422) en 110-3. F. IX (belening 1453); Zie voor de beleningen van het geslacht Valkenaar met het goed Rumelaer (Amerongen) 1472-1643: J.C. Kort, Het archief van de familie Van Matenesse en van de heerlijkheid Matenesse 1251-1917, R.A. Zuid-Holland, inventarisreeks nr. 51 (’s Gravenhage, 1988), inv. nrs. 788-793.

Voetnoten

  1. Het betreft het eerste nummer van de honderdenachtste jaargang.