Home » Biologie » Hebbes!

Hebbes!

Kokmeeuwen zoeken graag voedsel in waterrijke graslandgebieden. En die zijn er de laatste tijd volop in ons Rivierengebied nu het water al weken hoog staat in de rivieren en binnendijks de hoeveelheid kwelwater toeneemt. De afgelopen weken heb ik wat meer dan anders gelet op meeuwen.

Regelmatig zijn grote groepen Kokmeeuwen zwermend boven of foeragerend in de drassige weilanden te zien. Menig regenworm kruipt bij het natter worden van het grasland de grond uit. En dat hebben spreeuwen en meeuwen in de gaten. Heerlijk met elkaar stappend door het drassige weiland op zoek naar een gezond eiwithapje!

Op de foto ziet u twee Kokmeeuwen. De voorste is een jong van vorig jaar, een juveniel. Dit is te zien aan de bruine vleugeltekening en de roze poten en snavel. De andere is een volwassen vogel in winterkleed. De meeuw heeft aan weerskanten van de kop een duidelijke donkere oorvlek, ongeveer waar de oren zitten. Het lijkt alsof de vogel een koptelefoontje op heeft. Verder heeft een adulte vogel rode poten en snavel. De chocoladebruine kop (vaak zwart lijkend) komt in het voorjaar weer tevoorschijn: in het broedseizoen past het broed- of zomerkleed.

U ziet dat de adulte vogel een regenworm beet heeft en deze niet loslaat. Hebbes! Regenwormen staan aan de basis van vele voedselketens en dienen als voedsel voor veel vogelsoorten. De kans is groot dat als de worm afbreekt, deze dood gaat. Zo gaat dat in een voedselketen: het is een ketting van eten en gegeten worden.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit Het GemeenteNieuws. De volledige bronvermelding luidt: Kooij, H. van der, 2024, Hebbes!, Het GemeenteNieuws 23 (2): 5.