Home » Genealogie » Overlijdensakte van Maria Sophia Honig (1861-1942)

Overlijdensakte van Maria Sophia Honig (1861-1942)

Overlijdensakte van Maria Sophia Honig (1861-1942) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amersfoort.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Maria Sophia Honig (1861-1942) weergegeven.1 Op 3 maart 1942 verscheen Felix Jacobus Pieter Maximiliaan de Meulder (1889-1949) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amersfoort om aangifte te doen van het overlijden van Maria Sophia. Felix Jacobus Pieter Maximiliaan was twee en vijftig jaar oud en kantoorbediende van beroep. Hij woonde te Utrecht en verklaarde dat Maria Sophia op 28 februari 1942 om half tien in de avond is overleden in de leeftijd van tachtig jaar. Maria Sophia was zonder beroep, geboren te Utrecht en woonachtig te Amersfoort.2 Ze was weduwe van Foeke Buitenrust Hettema en een dochter van wijlen de echtelieden Johannes Marinus Honig (1824-1905) en Elisabeth van Meerten (1824-1873).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amersfoort, overlijdensakten, 1942, aktenummer 124. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maria-sophia-honig-1861-1942/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873-en-johannes-marinus-honig-1824-1905/.