Home » Genealogie » Overlijdensakte van Maria Antoinetta Honig (1852-1853)

Overlijdensakte van Maria Antoinetta Honig (1852-1853)

Overlijdensakte van Maria Antoinetta Honig (1852-1853) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Maria Antoinetta Honig (1852-1853) weergegeven.1 Op 19 juli 1853 deed Evert Dirk van Bruggen (1821-1891) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht aangifte van het overlijden van Maria Antoinetta. Evert Dirk was twee en dertig jaar oud en aanspreker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Willem Martinus van Monsjou (±1788-1859), vijf en zestig jaar oud en stadsbode van beroep. Zij verklaarden dat Maria Antoinetta op 19 juli 1853 om vier uur in de nacht is overleden in de leeftijd van elf maanden.2 Ze is geboren te Utrecht en een dochter van Johannes Marinus Honig (1824-1905) en Elisabeth van Meerten (1824-1873). Haar vader was winkelier van beroep en het ouderlijk echtpaar woonde aan de Chovastraat E7.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1853, aktenummer 843. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maria-antoinetta-honig-1852-1853/.