Home » Genealogie » Geboorteakte van Maria Anthonia Vonk (1819-1880)

Geboorteakte van Maria Anthonia Vonk (1819-1880)

Eerste blad van de geboorteakte van Maria Anthonia Vonk (1819-1880) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zeist.
Tweede blad van de geboorteakte van Maria Anthonia Vonk (1819-1880) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zeist.

Hierboven wordt de geboorteakte van Maria Anthonia Vonk (1819-1880) weergegeven.1 Op 19 mei 1819 om tien uur in de ochtend verscheen Dirk Vonk (1794-1872) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zeist om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Dirk was vier en twintig jaar oud en kaarsenmaker van beroep. Hij woonde in de Gemeente Zeist. Hij verklaarde dat Maria Anthonia op 2 mei 1819 om vier uur in de ochtend is geboren. Haar moeder was Johannetta Jacoba Kuijper (1791-1872). Dirk had twee getuigen meegebracht: (1) Roelof Vos junior (±1786-?), drie en dertig jaar oud en daghouder van beroep, en (2) Martinus Onemus (±1780-?), negen en dertig jaar oud en kaarsenmakersknecht van beroep. De aangifte is met uitzondering van Martinus door de getuigen getekend. Martinus verklaarde zijn naam niet te kunnen schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Zeist, Geboorteakten, 1819, aktenummer 26. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.