Home » Genealogie » Overlijdensakte van Maria Anthonia Vonk (1819-1880)

Overlijdensakte van Maria Anthonia Vonk (1819-1880)

Overlijdensakte van Maria Anthonia Vonk (1819-1880) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Maria Anthonia Vonk (1819-1880) weergegeven.1 Op 26 juli 1880 verscheen Willem Johannes Oudegeest (1838-1929) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht. Willem Johannes was een en veertig jaar oud en groefbidder van beroep. Hij deed de aangifte samen met Johannes Veldhuizen (1835-?), vijf en veertig jaar oud en bode van beroep. Zij verklaarden dat Maria Anthonia op 24 juli 1880 om half een in de middag is overleden in de leeftijd van zestig jaar. Maria Anthonia was zonder beroep, geboren te Zeist en woonachtig te Utrecht aan de Speringweg E156.2 Ze was getrouwd met Hendricus van Meerten (1829-1902) en de dochter van wijlen de echtelieden Dirk Vonk (1794-1872) en Johannetta Jacoba Kuijper (1791-1872).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1880, aktenummer 1222. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maria-anthonia-vonk-1819-1880/.