Home » Genealogie » Overlijdensakte van Hendricus van Meerten (1829-1902)

Overlijdensakte van Hendricus van Meerten (1829-1902)

Overlijdensakte van Hendricus van Meerten (1829-1902) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rhenen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hendricus van Meerten (1829-1902) weergegeven.1 Op 11 augustus 1902 verscheen Jan Gerrit van Crevel (1860-1906) voor de Ambtenaar van Burgerlijke Stand van de Gemeente Rhenen. Jan Gerrit was twee en veertig jaar oud en vleeshouwer van beroep. Hij deed de aangifte Willem Pieter Room (±1866-?), zes en dertig jaar oud en ? van beroep. Zij verklaarden dat Hendricus op 10 augustus 1902 om tien uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van drie en zeventig jaar. Hendricus was godsdienstonderwijzer van beroep, hij was geboren te Utrecht en wonende te Rhenen.2 Hij was weduwnaar van Maria Vonk en de zoon van wijlen de echtelieden Hendrik van Meerten (1791-1860), die ijzersmid van beroep was, en Elisabeth Fukking (1802-1865), die zonder beroep was.3 Het ouderlijk echtpaar heeft gewoond te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rhenen, overlijdensakten, 1902, aktenummer 66. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendricus-van-meerten-1829-1902/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendrik-van-meerten-1791-1860-en-elisabeth-fukkink-1802-1865/.