Home » Genealogie » Huwelijksakte van Elisabeth van Meerten (1824-1873) en Johannes Marinus Honig (1824-1905)

Huwelijksakte van Elisabeth van Meerten (1824-1873) en Johannes Marinus Honig (1824-1905)

Huwelijksakte van Elisabeth van Meerten (1824-1873) en Johannes Marinus Honig (1824-1905) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Elisabeth van Meerten (1824-1873) en Johannes Marinus Honig (1824-1905) weergegeven.1 Het aanstaande echtpaar verscheen op 5 november 1851 voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om een huwelijk aan te gaan.

Johannes Marinus Honig was zeven en twintig jaar oud, winkelier van beroep en geboren en woonachtig te Utrecht.2 Hij is de meerderjarige zoon van Johannes Honig (1796-1862) en wijlen Maria Dirksen (±1795-1850). Johannes is koopman van beroep en woonachtig te Utrecht.

Elisabeth van Meerten was zeven en twintig jaar oud, zonder beroep en geboren en woonachtig te Utrecht.3 Zij was de meerderjarige dochter van Hendrik van Meerten (1791-1860) en Elisabeth Fukkink (1802-1865). Hendrik is smid van beroep.

De afkondigingen tot dit huwelijk hebben zonder stuiting plaatsgehad op 26 oktober 1851 en op 2 november 1851 Ze hebben de volgende gegevens overhandigd:

  1. Hun geboorteakten.
  2. De overlijdensakte van de moeder van de bruidegom.
  3. Een certificaat van Voldoening aan de Militie.

De vader van de bruidegom en de beide ouders van de bruid stemden in met het huwelijk van Johannes Marinus en Elisabeth. Allen waren bij de plechtigheid aanwezig en gaven hun toestemming.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Hendrik de Graaff (±1803-?), acht en veertig jaar oud en conciërge van beroep.
  2. Johannes van Embden (±1775-1855), zes en zeventig jaar oud en bediende van beroep.
  3. Willem Martinus van Monsjou (±1788-1859), vier en zestig jaar oud en stadsbode van beroep.
  4. Cornelis Martinus van Giessen (±1793-?), acht en vijftig jaar oud en stadsbode van beroep.

Alle getuigen waren woonachtig te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, huwelijkssakten, 1851, aktenummer 481. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johannes-marinus-honig-1824-1905/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873/.