Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jerphaas van Meerten (1829-1873)

Overlijdensakte van Jerphaas van Meerten (1829-1873)

Overlijdensakte van Jerphaas van Meerten (1829-1873) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jerphaas van Meerten (1829-1873) weergegeven.1 Op 21 juni 1873 verscheen Jeronymus van Heun (1838-1887) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van Jerphaas. De ambtenaar in functie was burgemeester Johan Adriaan Verbrugh (1841-1911). Jeronymus was drie en dertig jaar oud en grof- en hoefsmid van beroep. Hij deed de aangifte samen met Johan Gijsbert van Hemert (1816-1887), zeven en vijftig jaar oud en gemeentesecretaris van beroep. Zij verklaarden dat Jerphaas op 21 juni 1873 om vier uur in de middag is overleden te Lienden in de leeftijd van ruim drie en veertig jaar. Jerphaas was van beroep arbeider, geboren te Lienden en daar tot zijn overlijden ook woonachtig. Hij was weduwnaar van Johanna Spies (1831-1869) en zoon van de wijlen echtelieden Gerrit van Meerten (1802-1846) en Gijsberta van Merkesteijn (1803-1870).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1873, aktenummer 56. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.