Home » Genealogie » Overlijdensakte van Johanna Margaretha Louisa Oosterbeek (1879-1960)

Overlijdensakte van Johanna Margaretha Louisa Oosterbeek (1879-1960)

Overlijdensakte van Johanna Margaretha Louisa Oosterbeek (1879-1960) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johanna Margaretha Louisa Oosterbeek (1879-1960) weergegeven.1 Op 2 juli 1960 verscheen Jan Cornelis Veldhuizen (±1920-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van het overlijden van Johanna Margaretha Louisa. Jan Cornelis was veertig jaar oud en begrafenisondernemer van beroep. Hij verklaarde dat Johanna Margaretha Louisa op 1 juli 1960 om tien voor half één in de middag is overleden in de leeftijd van tachtig jaar. Ze was zonder beroep, geboren te Arnhem en woonachtig te Utrecht.2 Ze was weduwe van Abraham van Meerten (1874-1955) en een dochter van de wijlen echtelieden Hendrik Jan Oosterbeek (1854-1920) en Johanna ter Hoeve (1851-1931).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1960, aktenummer 1337. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johanna-margaretha-louisa-oosterbeek-1879-1960/.