Home » Genealogie » Overlijdensakte van Abraham van Meerten (1874-1955)

Overlijdensakte van Abraham van Meerten (1874-1955)

Overlijdensakte van Abraham van Meerten (1874-1955) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Abraham van Meerten (1874-1955) weergegeven.1 Op 22 oktober 1955 verscheen Eduardus Antonius Randshuizen (1896-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de Gemeente Utrecht. Eduardus Antonius was negen en vijftig jaar oud en bedrijfsleider van beroep. Hij verklaarde dat Abraham op 21 oktober 1955 om tien over zeven in de avond is overleden te Utrecht in de leeftijd van één en tachtig jaar. Hij was zonder beroep en geboren en woonachtig te Utrecht.2 Hij was gehuwd met Johanna Margaretha Louisa Oosterbeek (1879-1960) en een zoon van wijlen de echtelieden Hendrik van Meerten (1840-1878) en Catharina (Margaretha) ten Hoeve (1848-1926).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1955, aktenummer 2111. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-abraham-van-meerten-1874-1955/.
  3. Het parenteel van zijn ouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendrik-van-meerten-1840-1878-en-catharina-elisabeth-ter-hoeve-1848-1926/.