Home » Genealogie » Geboorteakte van Johanna Knierim (1850-1890)

Geboorteakte van Johanna Knierim (1850-1890)

Geboorteakte van Johanna Knierim (1850-1890) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de geboorteakte van Johanna Knierim (1850-1890) weergegeven.1 Op 12 februari 1850 verscheen Johann Martin Knierim (1823-1880) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van de geboorte van Johanna. Johann Martin was zes en twintig jaar oud en tabakskerver van beroep. Hij woonde te Utrecht aan de Steenweg D120. Hij verklaarde dat Johanna op 11 februari 1850 om tien uur in de ochtend is geboren. De naam van haar moeder was Antonia Christina Stilting (1815-1876). Johann Martin had twee getuigen meegebracht: (1) Jan Carel Knierim (1821-1899)2, acht en twintig jaar oud en winkelier van beroep, (2) en Johannes Marinus Honig (1824-1905), vijf en twintig jaar oud en winkelier van beroep. De getuigen waren woonachtig te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, Geboorteakten, 1850, aktenummer 47. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Dit was zijn broer die getrouwd was met Maria van Meerten (1820-1860). Hieruit blijkt dat Hendrik Knierim (1855-1907) met zijn nicht, de hierboven genoemde Johanna Knierim (1850-1890), getrouwd is geweest.