Home » Genealogie » Overlijdensakte van Johanna Knierim (1850-1890)

Overlijdensakte van Johanna Knierim (1850-1890)

Overlijdensakte van Johanna Knierim (1850-1890) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johanna Knierim (1850-1890) weergegeven.1 Op 18 maart 1890 verscheen Jacobus Tieland (1846-1917) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van het overlijden van Johanna. Jacobus was drie en veertig jaar oud en aanspreker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Joseph Anthonij de Graaf (1829-1908), zestig jaar oud en bode van beroep. Zij verklaarden dat Johanna op 17 maart 1890 om één uur in de nacht is overleden in de leeftijd van veertig jaar. Ze was zonder beroep, geboren te Utrecht en voor haar overlijden woonachtig aan de Oosterstraat I. 11 te Utrecht.2 Ze was gehuwd met Hendrik van Knierim (1855-1907) en een dochter van wijlen de echtelieden Johann Martin Knierim (1823-1880) en Antonia Christina Stilting (1815-1876).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1890, aktenummer 543. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johanna-knierim-1850-1890/.