Home » Genealogie » Geboorteakte van Jan Carel Knierim (1821-1899)

Geboorteakte van Jan Carel Knierim (1821-1899)

Geboorteakte van Jan Carel Knierim (1821-1899) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de geboorteakte van Jan Carel Knierim (1821-1899) weergegeven.1 Op 16 juni 1821 verscheen Johan Marten Knierim (±1790-?) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam om de geboorte van zijn zoon aan te geven. Johan Marten was sociteitsbediende van beroep. Jan Carel is geboren op 15 juni 1821 om zes uur in de ochtend aan de Marmoesstraat 31 kanton 2. Zijn moeder was Maria Sebes (1792-?). Johan Marten had twee getuigen meegebracht: (1) Jan Hendrik Niehoff (±1781-?), veertig jaar oud, schoenmaker van beroep en woonachtig aan de Gapersteeg No. 5 te Amsterdam, en (2) Jacob Prescher (±1779-?), twee en veertig jaar oud, koffijhuisbediende van beroep en woonachtig aan de Barberstraat No. 2 te Amsterdam.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amsterdam, geboorteakten, 1821, aktenummer ?. Deze akte is te vinden in deel 5 op blz. 40. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Amsterdam: www.archief.amsterdam.