Home » Genealogie » Huwelijksakte van Hendrik Honig (1866-1931) en Anthonia Johanna Mathilda Heijer (1869-1927)

Huwelijksakte van Hendrik Honig (1866-1931) en Anthonia Johanna Mathilda Heijer (1869-1927)

Huwelijksakte van Hendrik Honig (1866-1931) en Anthonia Johanna Mathilda Heijer (1869-1927) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Hendrik Honig (1866-1931) en Anthonia Johanna Mathilda Heijer (1869-1927) weergegeven.1 Op 2 augustus 1894 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om een huwelijk aan te gaan.

Hendrik Honig was zeven en twintig jaar oud en uitgever van beroep. Hij is geboren en woonachtig te Utrecht.2 Hij is de meerderjarige zoon van Johannes Marinus (1824-1905) en wijlen Elisabeth van Meerten (1824-1873).3 Johannes Marinus was zonder beroep en Elisabeth al overleden.

Anthonia Johanna Mathilda Heijer was vijf en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij is geboren en woonachtig te Utrecht.4 Zij is de meerderjarige dochter van wijlen Hendrik Fredrik Heijer (1819-1892) en Anthonia Hendrica Haagen (1827-1912). Hendrik Fredrik was al overleden en Anthonia Hendrica was zonder beroep.

De afkondigingen hebben, zonder stuiting, te Utrecht plaats gehad op 22 juli 1894 en 29 juli 1894. Het aanstaande echtpaar overhandigden hun geboorteakten, de overlijdensakten van de moeder van de bruidegom en de vader van de bruid en een certificaat van voldoening aan de wet op de Nationale Militie. De vader van de bruidegom en de moeder van de bruid zijn aanwezig en verklaarden hun toestemming te geven tot dit voorgenomen huwelijk. Na de vragen van de ambtenaar beantwoordden beiden met ‘Ja’.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Simon van der Grient (1852-1942), twee en veertig jaar oud, koopman van beroep en woonachtig te Rotterdam.
  2. Johann George Deur (1859-1919), vijf en dertig jaar oud, predikant van beroep, woonachtig te Valburg en de zwager van de bruid.5
  3. Fredrik Wilhelm Luiking (1862-1924), twee en dertig jaar oud, arts van beroep, woonachtig te IJlst en de zwager van de bruidegom.6
  4. Johannes Hendrik Honig (1860-1932), vier en dertig jaar oud, koopman van beroep, woonachtig te Utrecht en de broer van de bruidegom.7Johannes Hendrik is de broer van Hendrik en getrouwd met Anthonia Hendrika Heijer (1860-1935). Anthonia Hendrika was op haar beurt weer de zus van de bruid.8

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, huwelijksakten, 1894, aktenummer 370. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-honig-1866-1931/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-elisabeth-van-meerten-1824-1873-en-johannes-marinus-honig-1824-1905/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-anthonia-johanna-mathilda-heijer-1869-1927/.
  5. Johann George was getrouwd met Ermina Heijer (1863-1947), een zus van de bruid.
  6. Fredrik Wilhelm is getrouwd met Cornelia Johanna Honig (1863-1942).