Home » Genealogie » Geboorteakte van Hendrik van Meerten (1872-1930)

Geboorteakte van Hendrik van Meerten (1872-1930)

Geboorteakte van Hendrik van Meerten (1871-1930) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de geboorteakte van Hendrik van Meerten (1872-1930) weergegeven.1 Op 22 april 1872 verscheen Johannes Jacominus Cornelis van Woerden voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van de geboorte van Hendrik. Johannes Jacominus Cornelis was een en dertig jaar oud en geneesheer van beroep. Hij is woonachtig aan de Kromme Nieuwe Gracht G. 356 te Utrecht. Hij verklaarde dat Hendrik op 19 april 1872 om half twaalf in de ochtend is geboren. Hendrik was een zoon van Hendrik van Meerten (1840-1878) en Catharina Elisabeth ter Hoeve (1848-1926). Hendrik was smid van beroep en het echtpaar woonde aan de Spuigang E 229 te Utrecht. Johannes Jacominus Cornelis heeft bij de bevalling geassisteerd en Hendrik was verhinderd om zelf te aangifte te doen. De akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van twee getuigen: (1) Hendrik George Cromjongh (±1808-?), vier en zestig jaar oud en bode van beroep, en (2) Pieter Buisman (1832-1893), negen en dertig jaar oud en bode van beroep. Beide getuigen zijn woonachtig te Utrecht.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, geboorteakten, 1871, aktenummer 798. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.