Home » Genealogie » Overlijdensakte van Hendrik van Meerten (1872-1930)

Overlijdensakte van Hendrik van Meerten (1872-1930)

Overlijdensakte van Hendrik van Meerten (1872-1930) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Hilversum.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hendrik van Meerten (1872-1930) weergegeven.1 Op 1 april 1930 verscheen Hidde Haarsma (1872-1947) voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Hilversum om aangifte te doen van het overlijden van Hendrik. Hidde was acht en vijftig jaar oud en aanspreker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Fredrik Doornaar (1888-?), twee en veertig jaar oud en gemeenteambtenaar van beroep. Beiden woonachtig te Hilversum. Zij verklaarden dat Hendrik op 1 april 1930 om vijf uur in de ochtend is overleden in een huis aan de Trompenbergerweg met huisnummer acht. Hendrik was zeven en vijftig jaar oud, zonder beroep en geboren te Utrecht. Hij was de echtgenoot van Cornelia Petronella Greidanus (1871-1960) en een zoon van Hendrik van Meerten (1840-1878) en Catharina Elisabeth ter Hoeve (1848-1926).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Hilversum, overlijdensakten, 1930, aktenummer 112. Te raadplegen via de website van het Noord-Hollands Archief: www.noord-hollandsarchief.nl.