Home » Genealogie » Overlijdensakte van Hendricus van Meerten (1875-1877)

Overlijdensakte van Hendricus van Meerten (1875-1877)

Overlijdensakte van Hendricus van Meerten (1875-1877) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hendricus van Meerten (1875-1877) weergegeven.1 Op 12 februari 1877 verscheen Willem Johannes Oudegeest (1838-1929) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van het overlijden van Hendricus. Willem Johannes was zeven en dertig jaar oud en groefbidder van beroep. Hij deed de aangifte samen met Pieter Buisman (1832-1893), vier en veertig jaar oud en bode van beroep. Beide aangevers woonden te Utrecht en verklaarden dat Hendricus om 11 februari 1877 om zeven uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van dertien maanden. Hendricus was geboren te Utrecht2 en een zoon van Hendrik van Meerten (1840-1878) en Catharina Elisabeth ter Hoeve (1848-1926).3 Hendrik was smid van beroep en het echtpaar woonde te Utrecht aan de Kromme Nieuwegracht G340.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1877, aktenummer 206. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendricus-van-meerten-1875-1877/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hendrik-van-meerten-1840-1878-en-catharina-elisabeth-ter-hoeve-1848-1926/.