Home » Genealogie » Overlijdensakte van Gerdina Catharina de Ridder (1885-1959)

Overlijdensakte van Gerdina Catharina de Ridder (1885-1959)

Overlijdensakte van Gerdina Catharina de Ridder (1885-1959) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Gerdina Catharina de Ridder (1885-1959) weergegeven.1 Op 8 april 1959 verscheen Abraham van der Kraan (1918-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam. Abraham was veertig jaar oud, lijkbezorger van beroep en woonachtig te Rotterdam. Hij verklaarde dat Gerdina Catharina op 7 april 1959 om kwart voor negen in Rotterdam is overleden in de leeftijd van vier en zeventig jaar. Zij is geboren te Arnhem, woonachtig te Rotterdam en zonder beroep.2 Gerdina was de echtgenote van Antonius Grootaers (1885-1960) en de dochter van wijlen de echtelieden Johannes Arie de Ridder (1859-1898) en Gerritje van Meerten (1859-1898).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, overlijdensakten, 1959, aktenummer 879. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerdina-catharina-de-ridder-1885-1959/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1859-1898-en-johannes-arie-de-ridder-1852-1950/.