Home » Genealogie » Huwelijksakte van Evertje de Ridder (1883-1956) en Geen de Jong (1882-1966)

Huwelijksakte van Evertje de Ridder (1883-1956) en Geen de Jong (1882-1966)

Huwelijksakte van Johanna de Ridder (1883-1956) en Geen de Jong (1882-1966) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Evertje de Ridder (1883-1956) en Geen de Jong (1882-1966) weergegeven.1 Op 20 januari 1915 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam om een huwelijk aan te gaan.

Geen de Jong was twee en dertig jaar oud en bootwerker van beroep. Hij is geboren te Ouderkerk aan den IJssel en woonachtig te Rotterdam.2 Geen is de meerderjarige zoon van Magchiel de Jong (1855-1925) en Adriana de Graaf (1854-1932).

Evertje de Ridder was een en dertig jaar oud en zonder beroep. Zij is geboren te Arnhem en woonachtig te Rotterdam.3 Evertje is de meerderjarige dochter van Johannes Arie de Ridder (1852-1950) en wijlen Gerritje van Meerten (1859-1898).4 Johannes Arie woont te Rotterdam en is bootwerker van beroep.

De afkondiging tot dit huwelijk heeft onverhinderd plaatsgehad op 9 januari 1915. De ambtenaar heeft de bruid en bruidegom bevraagd en na hun ‘Ja’-woord het huwelijk gesloten.

Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

  1. Theodorus Kloeg (±1875-?), veertig jaar oud en bediende van beroep.
  2. Tjiepke Steenaart (1877-1918), zeven en dertig jaar oud en bediende van beroep.

Beide getuigen woonden te Rotterdam.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, huwelijksakten, 1915, aktenummer 87. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-geen-de-jong-1882-1966/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-evertje-de-ridder-1883-1956/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1859-1898-en-johannes-arie-de-ridder-1852-1950/.