Home » Genealogie » Geboorteakte van Evertje de Ridder (1883-1956)

Geboorteakte van Evertje de Ridder (1883-1956)

Geboorteakte van Evertje de Ridder (1883-1956) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.

Hierboven wordt de geboorteakte van Evertje de Ridder (1883-1956) weergegeven.1 Op 6 maart 1883 verscheen Johannes Arie de Ridder (1852-1950) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. De ambtenaar in functie was wethouder mr. Henri Jean Kronenberg. Johannes Arie was een en dertig jaar oud en schoenmaker van beroep. Hij woonde te Arnhem aan de Klarendalschenweg. Hij verklaarde dat Evertje op maandag 5 maart 1883 om half twaalf in de avond is geboren. Haar moeder was Gerritje van Meerten (1859-1898).2 Johannes Arie had twee getuige meegebracht: (1) Daniel Nathans (1834-1905), negen en veertig jaar oud en orgeldraaier van beroep, en (2) Joseph Pasterik3 (1851-1922), een en dertig jaar en koopman van beroep. De tweede getuige kon de akte niet ondertekenen omdat hij niet kon schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Arnhem, geboorteakten, 1883, aktenummer 333. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1859-1898-en-johannes-arie-de-ridder-1852-1950/.
  3. De achternaam ook wel geschreven als Pasztjerik.