Home » Genealogie » Overlijdensakte van Gerdina de Ridder (1881-1884)

Overlijdensakte van Gerdina de Ridder (1881-1884)

Overlijdensakte van Gerdina de Ridder (1881-1884) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Gerdina de Ridder (1881-1884) weergegeven.1 Op 30 juli 1884 verscheen Johannes Arie de Ridder (1852-1950) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand om aangifte te doen van het overlijden van zijn dochter. De ambtenaar in functie was wethouder Hendrik Jan Cordes. Johannes Arie was twee en dertig jaar oud en schoenmaker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Franciscus de Ridder (1823-1918), acht en vijftig jaar oud en schoenmaker van beroep. Johannes Arie woonde te Arnhem, Franciscus te Rotterdam. Zij verklaarden dat Gerdina op dinsdag 29 juli 1884 om twaalf uur in de middag is overleden. Ze is geboren en was woonachtig te Arnhem.2 Gerdina was een dochter van Johannes Arie de Ridder en Gerritje van Meerten (1859-1898).3 Franciscus heeft de akte niet kunnen ondertekenen, omdat hij geen schrijven geleerd heeft.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Arnhem, overlijdensakten, 1884, aktenummer 688. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gerdina-de-ridder-1881-1884/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1859-1898-en-johannes-arie-de-ridder-1852-1950/.