Home » Genealogie » Overlijdensakte van Evertje de Ridder (1883-1956)

Overlijdensakte van Evertje de Ridder (1883-1956)

Overlijdensakte van Evertje de Ridder (1883-1956) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Evertje de Ridder (1883-1956) weergegeven.1 Op 9 maart 1956 verscheen Pieternella van der Spek (±1934-?)2 voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rotterdam om aangifte te doen van het overlijden van Evertje. Pieternella was twee en twintig jaar oud en kantoorbediende van beroep. Ze woonde te Rotterdam. Zij verklaarde dat Evertje de Ridder op 7 maart 1956 om kwart over acht in de avond is overleden te Rotterdam in de leeftijd van drie en zeventig jaar. Evertje was geboren te Arnhem en zonder beroep.3 Ze was de echtgenote van Geen de Jong (1882-1966) en een dochter van wijlen de echtelieden Johannes Arie de Ridder (1852-1950) en Gerritje van Meerten (1859-1898).4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Rotterdam, overlijdensakten, 1956, aktenummer 597. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl.
  2. Het is anno 2023 zelfs nog mogelijk dat deze mevrouw nog in leven is.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-evertje-de-ridder-1883-1956/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1859-1898-en-johannes-arie-de-ridder-1852-1950/.