Home » Finland

Categorie archieven: Finland

Fins-Lutherse bisschop, dr. Juhana Pohjola, nu ook beschuldigd van ‘homohaat’

Tegenwoordig is het bijna onmogelijk om vrij te spreken tegen praktiserende homoseksualiteit. Homoseksuele praxis is in strijd met de Schrift. Deze stelling verdedigen wordt gezien als ‘homohaat’. Er loopt een proces tegen de Fins kamerlid en voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Päivi M. Räsänen. De LHBTIQ+-lobby zit niet stil, want nu is ook de Finse theoloog dr. Juhana Pohjola de klos. Over het gewraakte pamflet heb ik al geschreven in een artikel dat op donderdag 6 mei 2021 verscheen.1

Juhana Pohjola en Päivi Räsanen te gast bij Studio Krypta. Bron: screenshot YouTube-video ‘Ajassa: Kristityt syytettyinä’ van ‘Studio Krypta’.

Dr. Juhana Pohjola wordt beschuldigd van ‘haat zaaien’. Pohjola is aangeklaagd door de Finse procureur-generaal voor opruiing tegen een groep mensen. Pohjola werkte namelijk meer dan zestien (!) jaar geleden als serieredacteur mee aan (het uitgeven van) een pamflet over huwelijk en seksualiteit. Over dit pamflet is al meer te doen geweest, tegen de auteur (Päivi M. Räsänen) wordt nu, voor het schrijven van het pamflet alleen al twee jaar gevangenisstraf en een geldboete geëist.2 In het boekje wordt homoseksualiteit op Bijbelse gronden afgewezen als zonde. Eerder deed de politie ook al onderzoek naar het boekje en toen bleek dat er geen wetten waren overtreden. Ondanks dat eerdere onderzoek, wordt er nu opnieuw een onderzoek ingesteld. Finland legaliseerde het homohuwelijk in 2017. Als iedereen, die zich vóór 2017 tegen het homohuwelijk uitsprak vervolgd moet worden, krijgt de rechtbank het nog erg druk.

Zorgen

In reactie op de aanklacht laat Pohjola weten dat hij bij zijn standpunt over homoseksuele praxis blijft. Pohjola geeft aan onschuldig te zijn en niet te willen discrimineren omdat ieder mens waardevol is. Pohjola: “Als christen kan en wil ik niemand, die door God geschapen is, discrimineren of vernederen. Ieder mens, geschapen door God en verlost door Christus, is even kostbaar.” Dit neemt volgens Pohjola niet weg dat ‘volgens de Bijbel en het christelijke mensbeeld, homoseksuele relaties tegen de wil van God zijn, en dat het huwelijk alleen bedoeld is tussen man en vrouw. Dit is wat de christelijke kerk altijd heeft geleerd en altijd zal leren’. Hij maakt zich zorgen over de godsdienstvrijheid in zijn land. Pohjola blijft positief, hij vertrouwt ‘erop dat de rechterlijke macht de juiste beslissing zal nemen’.

International Lutheran Council

Ook de International Lutheran Council is bezorgd over deze gang van zaken. Volgens secretaris-generaal dr. Timothy Quill hebben deze acties geleid tot een internationaal schandaal. “De implicaties van dit besluit om Juhana Pohjola en Päivi Räsänen aan te klagen zijn duidelijk: als de autoriteiten bereid zijn om zelfs een eervol arts en een gerespecteerd bisschop aan te klagen, zelfs een parlementslid en voormalig minister van Binnenlandse Zaken, dan is dat een boodschap van intimidatie naar iedereen in Finland die de Bijbelse uitleg over seksualiteit volgt.” Volgens de secretaris-generaal moeten gelovige christenen hun solidariteit tonen met deze Finse broeder en zuster. “We moeten niet zwijgen, maar onze gerechtvaardigde verontwaardiging uiten over de acties van de Finse autoriteiten en een einde van deze zaak afeisen. (…) Ik moedig christenen over de hele wereld aan om voor Juhana en Päivi te bidden en het gebod van Jezus op te volgen: “Heb je vijanden lief en bid voor degenen die je vervolgen” (Mattheüs 5:44).” Laten we dit getuigenis van deze secretaris-generaal ter harte nemen en zijn belangrijke advies opvolgen.3

DR. JUHANA POHJOLA
Wie is dr. Juhana Pohjola? Pohjola is op 23 januari 2021 verkozen tot bisschop voor de Suomen Evankelisluterilainen Lähetyshiippakunta in het kort Lähetyshiippakunta (of ook wel in het Engels: Evangelical Lutheran Mission Diocese of Finland). Pohjola studeerde theologie aan de Universiteit van Helsinki en Concordia Lutheran Theological Seminary in Canada. Hij behaalde in 1997 zijn master in de theologie aan de Universiteit van Helsinki, in 1998 een master in de godgeleerdheid aan Concordia Theological Seminary, Fort Wayne Indiana en promoveerde in 2014 als doctor in de theologie aan de universiteit van Helsinki. De titel van zijn proefschrift was ‘Kutsuminen, siunaaminen ja lähettäminen – Ordinaatiokaavojen käsitys pappisvihkimyksestä ja -virasta Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1963–20034.5

Voetnoten

Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf – Vrijheid van meningsuiting en godsdienst in het geding

De Finse politicus, Päivi Maria Räsänen, is in opspraak geraakt vanwege haar uitspraken over praktiserende homoseksualiteit. Voor deze ‘overtreding’ wordt zes jaar gevangenisstraf geëist. Op grond van de Bijbel wijst Räsänen homoseksualiteit af. De aanklacht gaat over een in 2019 geschreven tweet, een talkshow via de radio uit 2019 en een boekje over seksualiteit uit 2004. Räsänen geeft aan onschuldig te zijn en voelt zich gesterkt door de gebeden van christenen wereldwijd. Ondertussen zijn de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst in het geding. Waar gaat het heen met Europa?

Exterieur van het Finse parlementsgebouw in Helsinki. Bron: Wikipedia.

Levensloop

Päivi Räsänen (1959) in 2021. Bron: Screenshot uit verhelderingsfilm van ADF International.

Päivi Räsanen (1959) is sinds 1995 parlementslid voor Kristillisdemokraatit, Finse partij voor Christen-democraten, en was van 2011 tot en met 2014 Fins minister van Binnenlandse Zaken. Van 2004 tot en met 2015 was ze voorzitter van de bovengenoemde christendemocratische partij. Räsänen is sinds 1985 getrouwd met theoloog en predikant dr. Niilo Räsänen en samen hebben ze vijf kinderen en zes kleinkinderen. Päivi Räsanen heeft een medische achtergrond, ze volgde een opleiding tot arts. Ze schreef zeven boeken, waarvan er enkelen in het Engels zijn vertaald. De politicus staat bekend om haar uitgesproken conservatieve standpunten en is regelmatig in het nieuws hierover. In 1989 schreef ze bijvoorbeeld met samen met haar man Niilo en de creationisten Leif Nummela (MA), dr. Nigel Cameron en dr. Pekka Reinikainen een boek over abortus met als titel ‘Uuden lääketieteen uhrit’, wat vertaald kan worden met ‘Slachtoffers van nieuwe medicatie’. Verder kent haar bibliografie een boek over euthanasie en een brochure over homoseksualiteit.1

Tweet

Op 17 juni 2019 tweette Räsänen over de Helsinki Pride 2019 in de Finse hoofdstad.2 Ze hekelde het feit dat de Finse Lutherse Kerk officieel partner was van dit LHBTIQ+-festival. Volgens haar is het openlijk promoten van homoseksuele praxis in strijd met de Bijbel. Daarom deelde ze bij deze tweet een screenshot met een Finse Bijbel, opengeslagen bij Romeinen 1:24-27 (zie foto hieronder).3 Ook andere uitspraken via de ‘Social Media’-platformen Instagram, Facebook en Twitter zijn tegen het zere been. Door deze tweet werd ze in november 2019 urenlang verhoord door de politie. De politie drong aan op het verwijderen van de tweet. Räsänen: “Tijdens politieverhoren werd ik gevraag of ik ermee instemde mijn tweet binnen twee weken in te trekken. Ik zei dat ik daar niet mee eens kon zijn. En zal dat nu ook niet zijn.” Op social media blijft ze, ook nu, verdedigen dat haar leerstellingen over homoseksualiteit in lijn zijn met de kerk van alle eeuwen.

Aanklacht

De Finse procureur-generaal, Raija Toiviainen, klaagde de voormalig minister van Binnenlandse Zaken aan vanwege de bovenstaande tweet, een pamflet en een (of enkele) talkshows. Het pamflet, met het thema seksuele ethiek, had als titel: ‘Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen‘, wat vertaald kan worden als ‘Man en vrouw schiep hij hen – Homorelaties dagen het christelijk mensbeeld uit’, de eerste woorden zijn rechtstreeks ontleend aan de Bijbel (Genesis 1:274).5 In december 2019 was Räsänen te gast bij een radiotalkshow om te spreken over ‘Mitä Jeesus ajatteli homoista?‘, wat vertaald kan worden met ‘Wat vond Jezus van homo’s?’.6 In dit interview gaf ze aan dat ze alleen ruimte ziet voor een huwelijk tussen man en vrouw. Nu is ze voor de rechter gedaagd vanwege haar opvattingen over homoseksualiteit en de Bijbel. Ze is beschuldigd van drie ‘haatmisdrijven’ (‘hate crimes’) tegen homoseksuelen. De procureur-generaal geeft aan dat er na twee jaar onderzoek voldoende bewijsmateriaal verzameld is om een strafproces op te starten. De uitspraken zouden ‘denigrerend en discriminerend zijn voor homoseksuelen’ en ‘hun gelijkheid en waardigheid schenden’. Volgens de procureur-generaal zouden hiermee ‘de grenzen van vrijheid van meningsuiting en godsdienst zijn overschreden’ en zullen de uitspraken van Räsänen ‘waarschijnlijk tot onverdraagzaamheid, minachting en haat leiden’. De aanklacht tegen haar uitspraken in een televisieprogramma van 2020 over huwelijk en seksualiteit zijn vervallen.7 De opmerking was volgens de procureur-generaal wel kleinerend voor homoseksuelen, maar niet genoeg om een strafrechtelijke vervolging in gang te zetten. Räsänen is tijdens het proces al drie keer verhoord door de politie. Voor ieder aanklacht riskeert ze maximaal twee jaar gevangenisstraf. Dat komt neer op in totaal maximaal zes jaar gevangenisstraf.

DE AANKLACHTEN OP EEN RIJ
1. Aanklacht tegen uitspraken in 2004 uit het pamflet ‘Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen’ over huwelijk en seksualiteit.
2. Aanklacht tegen uitspraken in 2019 op Twitter uitgesproken tegen het partnerschap tussen de Finse Lutherse Kerk en Helsinki Pride 2019.
3. Aanklacht tegen uitspraken in 2019 in een radioprogramma over ‘Jeesuksesta, joulusta ja homoista’, ‘Jezus, Kerst en homo’s’.
Interieur van het Finse parlementsgebouw in Helsinki. Bron: Wikipedia.

Onschuldig

Räsänen gaf vorige week donderdag aan verrast, zo niet geschokt, te zijn door dit besluit om een aanklacht in te dienen. De politicus geeft aan onschuldig te zijn: “Ik beschouw mijzelf niet schuldig aan het bedreigen, belasteren of beledigen van een groep mensen. Deze leerstellingen zijn allemaal gebaseerd op wat de Bijbel zegt over huwelijk en seksualiteit”. Volgens de christenpoliticus komt dit Bijbelse onderwijs over huwelijk en seksualiteit ‘voort uit liefde, niet uit haat’. “De kernboodschap van het geloof, met genade en verzoening, is gebaseerd op de christelijke kijk op de mensheid als het gaat om schepping en zondeval.” Räsänen ondersteunt de (gelijk)waardigheid en mensenrechten van homoseksuelen omdat ‘de christelijke kijk op de mens gebaseerd is op de inherente (gelijk)waardigheid van alle mensen’. De politicus gelooft dat God alle mensen gelijkwaardig heeft geschapen, alle mensen zijn waardevol. Voor haar is dit een belangrijk uitgangspunt om christelijke politiek te bedrijven. Ze vindt het ook belangrijk dat christenen gebruik maken van het fundamentele recht om hun mening te uiten. “Hoe meer christenen zwijgen over controversiële thema’s, hoe smaller de ruimte voor de vrijheid van meningsuiting wordt.” In deze zaak zal het erop aankomen of het toegestaan is om in Finland te getuigen van Bijbelse leerstellingen en overtuigingen te hebben die mogelijk ingaan tegen de morele consensus. Räsänen wordt in de rechtszaak bijgestaan door ADF International, een organisatie die zich inzet voor religieuze vrijheid.8 Volgens Paul Coleman, uitvoerend directeur van ADF International, gaat deze zaak om de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting en dat zonder angst of censuur. Volgens Coleman is deze zaak erg belangrijk, niet alleen voor Päivi Räsänen zelf maar ook voor Finland en Europa. Zijn we werkelijk veilig en is onze meningsuiting werkelijk vrij als we gepakt kunnen worden op een tweet, een radiotalkshow of een brochure die meer dan zestien jaar (!) geleden werd geschreven?9

Losgeslagen Europa?

Reliëfkaart van Europa. Bron: Wikipedia.

Welke geest waait er rond in Europa? Hongarije wordt flink aangepakt omdat het opkomt voor het traditionele gezin.10 In Duitsland werd ds. O. Latzel de mond gesnoerd omdat hij opkwam voor het traditionele huwelijk en zich uitsprak tegen praktiserende homoseksualiteit. In Nederland wordt de oudgereformeerde predikant ds. A. Kort gestalkt, bedreigd en daarmee het leven zuur gemaakt, ‘slechts’ omdat hij verdedigde dat homoseksuele praxis in strijd is met Gods scheppingsorde en daarom als zonde moet worden uitgebannen.11 Reformatorisch onderwijs ligt onder vuur omdat het anders denkt dan de moderne mens over huwelijk en seksualiteit. Zo zijn er nog tientallen voorbeelden te bedenken. Eerder schreef ik al dat LHBTIQ+ een samenlevingsobsessie lijkt te worden. Iedereen die zich durft uit te spreken tegen praktiserende homoseksualiteit, of andere vormen van seksuele praxis buiten het traditionele huwelijk, wordt de mond gesnoerd, belachelijk gemaakt of openlijk bedreigd. Een droevige toestand! Homoseksuele praxis moeten we, op grond van de Bijbel, als zonde bestempelen en dit moet derhalve worden bestreden.12 Iedere christen moet tegen elke zonde die in hem huist (of het nu hebzucht, blasfemie, overspel of haat betreft) strijden. Wie zonder zonde is mag de eerste steen werpen (Johannes 8). Maar de Heere Jezus roept ook op om heen te gaan en niet meer te zondigen. Wie homoseksuele (of andere) gevoelens heeft, die hij of zij niet mag uiten, draagt een groot kruis met zich mee. Ik heb erg veel respect voor mensen met homoseksuele gevoelens die celibatair (willen) leven. Hoewel tegen alle zonde gestreden moet worden, mag dit nooit leiden tot haat en geweld tegen de zondaar. Haat en geweld tegen de LHBTIQ+-gemeenschap mag nooit getolereerd worden en moet te allen tijde bestreden worden. In Europa lijkt men nu niet meer te willen weten van een strijden tegen de zonde. De zonde moet toegelaten en zelfs openlijk gepromoot worden. Ieder die zich, op Bijbelse gronden, uitspreekt tegen homoseksuele praxis wordt bedreigd, voor de rechter gedaagd of openlijk aan de schandpaal genageld. Niets kan en mag de LHBTIQ+-ideologie in de weg staan. Bemoedigend dat Päivi Räsänen zich blijft uitspreken voor het Bijbelse getuigenis en daarnaast de persoon met homoseksuele (of andere) gevoelens in liefde wil omringen. Omdat ieder mens, krachtens Gods schepping, gelijkwaardig is en waardevol. Laten we haar nood in gebed bij onze Schepper brengen!

Voetnoten