Home » Genealogie » Geboorteakte van Jerfaas van Meerten (1901-1902)

Geboorteakte van Jerfaas van Meerten (1901-1902)

Geboorteakte van Jerfaas van Meerten (1901-1902) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Jerfaas van Meerten (1901-1902) weergegeven.1 Op 10 juni 1901 deed Andries van Meerten (1875-1909) in de Gemeente Kesteren aangifte van de geboorte van een zoon. Andries was vijf en twintig jaar oud en sigarenmaker van beroep. Hij woonde te Opheusden in het huis nummer 317. Hij gaf aan dat Jerfaas op 9 juni 1901 geboren is uit zijn huisvrouw Aaltje Vermeer (1871-1904), die geen beroep uitoefende.2 Als getuigen had Andries meegenomen: (1) Bernardus Verhaaf (1876-?), vijf en twintig jaar en sigarenmaker van beroep, en (2) Jan Marinus Roelofsen (1877-1946), vier en twintig jaar oud en sigarenmaker van beroep. Beide getuigen woonden in Opheusden.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1901, aktenummer 50. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-andries-van-meerten-1875-1909-en-aaltje-vermeer-1871-1904/. Aaltje was de eerste vrouw van Andries. Andries is later, na het overlijden van Aaltje, hertrouwd met Evertje van de Kolk (1887-1976). Zie voor het parenteel van de laatstgenoemden hier: https://oorsprong.info/parenteel-van-andries-van-meerten-1875-1909-en-evertje-van-de-kolk-1887-1974/.