Home » In Memoriam

Categoriearchief: In Memoriam

In Memoriam: Dr. William E. Stillman (1931-2022) – Medeoprichter Creation Science Fellowship (CSF) overlijdt op hoge leeftijd

Op 6 februari 2022 overleed dr. William Evan Stillman in de leeftijd van negentig jaar. Stillman was een van de oprichters van Creation Science Fellowship (CSF). CSF is de organisatie achter de vier- tot vijfjaarlijks grote International Conference on Creationism.1 Deze conferenties zijn erg belangrijk voor de opbouw van een creationistisch wereldbeeld.

Dr. William E. Stillman studeerde Civil Engineering aan de University of Pennsylvania en behaalde hier een mastergraad in 1961. Daarna promoveerde hij in 1965 aan The Ohio State University in Engineering Mechanics op een proefschrift met als titel ‘Numerical analysis of shells of revolution by the method of assumed displacement functions’.2 Hij doceerde aan de University of Tennesse, de University of Pittsburgh, Wuhan Institute of Technology en Rowan University. In het overlijdensbericht wordt het volgende gemeld: “He was an apologist for the trustworthiness of the Bible, orthodox theology, and scientific creationism”.3 Hoewel hij actief was voor Creation Science Fellowship en de International Conference on Creationsm heeft hij slechts één keer zelf een paper gepresenteerd over kometen, dat was op de tweede internationale conferentie in 1990. De titel van zijn paper luidde: ‘The Lifetime and Renewal of Comets’.4 Wel heeft hij verschillende papers gereviewd. En schreef hij enkele eenvoudige artikelen voor CSF. Diverse artikelen van hem zijn (deels) te raadplegen via Research Assistance Database.5 Hij laat zijn vrouw, vijf kinderen, dertien kleinkinderen en achttien achterkleinkinderen achter. De afscheidsdienst wordt gehouden op 12 februari 2022 om 16:00 uur lokale tijd in Bethlehem United Methodist Church in Thornton (PA).

Voetnoten

In Memoriam: dr. Kevin L. Anderson (1957-2022) – Creationistisch onderzoeker naar ‘zacht’ dino-weefsel zal gemist worden

Vanmorgen hoorde ik, via een besloten contactgroep, dat de bekende creationistische microbioloog dr. Kevin Anderson is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij werd vrijdag opgenomen in het ziekenhuis en is daar gisteren overleden.

Dr. Kevin Anderson (r.) laat zijn onderzoek zien aan dr. Del Tackett van ‘Is Genesis History?’. Bron: Is Genesis History?

Kevin L. Anderson was sinds 2003 directeur van het Van Andel Creation Research Center van de Creation Research Society. Hij was microbioloog en behaalde zijn Ph.D. aan Kansas State University. In Nederland is Anderson bekend vanwege zijn deelname aan de documentaire ‘Is Genesis History?1 door Weet Magazine in 2017 uitgegeven als ‘Is Genesis Geschiedenis?2 De laatste jaren hield Anderson zich bezig met het argument van ‘zacht dino-weefsel’. Volgens de geleerde past dit ‘zachte dino-weefsel’ beter bij een jonge ouderdom van de dinosauriërs en pleit het tegen de vermeende miljoenen jaren ouderdom van deze beesten. Naturalistische pogingen om te komen tot een oplossing voor dit ‘probleem’ werden door hem bekritiseerd. Anderson deed met het iDINO-project ook zelf onderzoek naar de preservering van dit ‘zachte dino-weefsel’.3 In 2013 publiceerde hij samen met Mark Armitage een artikel in Acta Histochemica: ‘Soft sheets of fibrillar bone from a fossil of the supraorbital horn of the dinosaur Triceratops horridus’.4 In 2017 schreef hij het boek ‘Echoes of the Jurassic‘, waarin hij zijn argument verdedigde dat ‘zacht dino-weefsel’ goed past binnen het scheppingsparadigma en kritiek op het argument weersprak.

In 2018 was ik, dankzij een sponsor, te gast op de International Conference on Creationism in Pittsburgh. Daar sprak ik Anderson over zijn werk en beluisterde zijn presentatie over ‘zacht dino-weefsel’ voor groot publiek.5 Creationisten zullen Anderson en zijn werk missen, hij deed nauwkeurig werk en ging daarbij niet over één nacht ijs. Maar schuwde de publiciteit niet als hij het oneens was met een naturalistische verklaring. Laten we zijn familie in het gebed opdragen! Zaterdag 22 januari 2022 is er afscheid genomen van Anderson en is hij begraven.6

Voetnoten

Historicus en ondertekenaar ‘Open Brief’ overleden aan de gevolgen van corona – In Memoriam: dr. René van den Berg (1950-2021)

Historicus dr. René van den Berg (1950-2021) is vanmorgen overleden aan de gevolgen van het Coronavirus. Hij schreef diverse kerkhistorische boeken, waaronder één over de bekende voorloper van de Reformatie: Johannes Hus (±1369-1415). Hij ondertekende de ‘Open Brief’ waarmee Logos Instituut werd aangekondigd en waarin opgeroepen werd om pal te staan achter de historische betrouwbaarheid van de Bijbel en afstand te nemen van evolutionaire leringen.

Een luchtfoto van Zwijndrecht, de plaats waar dr. C.R. van den Berg actief was als voorzitter van de SGP-kiesvereniging en als diaken van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente. Foto: Wikipedia.

Erudiet persoon

Dr. René van den Berg was voor zijn pensioengerechtigde leeftijd docent Nederlands en Godsdienst aan het Driestar College te Gouda. Hij promoveerde op 11 september 2003 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op een proefschrift met als titel: Ds. Johannes Barueth 1709-1782: Een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat. Het proefschrift verscheen later dat jaar als handelseditie bij uitgeverij Den Hertog. Volgens een artikel in het Reformatorisch Dagblad was dr. C.R. van den Berg ook actief als docent kerkgeschiedenis voor de Cursus Godsdienstonderwijs van de Gereformeerde Gemeente (CGO) en gaf hij taalles aan de Theologische School van hetzelfde kerkgenootschap. Daarnaast was hij diaken in de Gereformeerde Gemeente te Zwijndrecht en ook nog voorzitter van de plaatselijke SGP-kiesvereniging.1 Een erudiet persoon is heengegaan! Gelukkig blijft zijn werk toegankelijk voor iedereen die het zou willen lezen.

Open Brief

Op 10 oktober 2015 publiceerde het toen in oprichting zijnde Logos Instituut een ‘Open Brief’ in het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad.2 In de brief werd opgeroepen om pal te staan voor de historische betrouwbaarheid van de Schrift en afstand te nemen van de evolutietheorie, in de zin van Universele Gemeenschappelijke Afstamming. Toen ik Van den Berg een paar dagen voor plaatsing benaderde met het verzoek tot ondertekening schreef de historicus dat hij graag akkoord ging met het plaatsen van zijn naam.3 Van den Berg was ook aanwezig tijdens de achterbanmeeting van 7 november 2015 op de toen nog operationeel zijnde Ark van Noach waar de plannen van het toen kersverse Logos Instituut werden gepresenteerd. Van den Berg is na drs. Koos van Delden4 en dr. Herman Bos5 de derde ondertekenaar van de ‘Open Brief’ die is overleden. We condoleren de familie en wensen hen veel sterkte in de droeve gang die zij komende week moeten maken.

Voetnoten

In memoriam: Bob Enyart (1959-2021)

Op zondag 12 september om 15:00 uur plaatselijke tijd is in het Lutheran Medical Centre in Wheat Ridge, Colorado, Bob Enyart overleden op 62-jarige leeftijd. Hij was daar op 28 augustus opgenomen nadat hij een week lang voor zijn vrouw had gezorgd, die besmet was geraakt met het Covid-19-virus. Enyart, die om principiële redenen niet gevaccineerd was1, moest op 1 september naar de IC vanwege een longontsteking, maar helaas mochten de inspanningen van het medisch personeel niet meer baten en ging zijn toestand achteruit, tot hij elf dagen later op zondagmiddag overleed.

Bob Enyart was voorganger en presenteerde van 1994 tot 1999 het televisieprogramma Bob Enyart Live, dat hem in de Verenigde Staten nationale bekendheid bezorgde. Later zette hij zijn programma voort als radioshow onder de noemer Real Science Radio.2 Hij was fel tegenstander van abortus en verdedigde het klassieke scheppingsgeloof van een ‘recente’ schepping van zes dagen, gevolgd door een wereldwijde zondvloed. Daarbij hing hij de Hydroplaattheorie3 van dr. Walt Brown aan.

Op zijn website KGOV.com hield Bob Enyart onder meer lijsten bij van vondsten van zacht weefsel in dinosaurusfossielen4, beschreef hij problemen met de oerknal5 en deed hij verslag van debatten die hij hield met uitgesproken atheïsten als Lawrence Kraus6, Eugenie Scott7 en Aron Ra8.

Bob Enyart laat een vrouw, zeven zonen, drie schoondochters, zijn moeder, twee broers, en zus, vele neven en nichten en verdere familie achter. Nadat hij zich tot het laatste moment omringd heeft geweten door zijn geliefden, mag Bob Enyart nu bij zijn Heer zijn.

Voetnoten

‘Een steunpilaar is weggenomen’ – In Memoriam: dr. Herman Bos (1946-2021)

Een stem zegt: Roept! En hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en als zijn goedertierenheden als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des HEEREN daarin blaast; voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid. (Jesaja 40: 6-8, SV)

Medecreationist en oud-directeur van de Evangelische Hogeschool, dr. Herman Bos, is op 26 juli 2021 te Leiden overleden in de leeftijd van 74 jaar. We verliezen in hem een steunpilaar en kenner van het ‘creationisme’ in Nederland. Vrouw, kinderen en kleinkinderen laten in de rouwkaart weten: ‘Diepbedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij mee dat door de Heere is Thuisgehaald mijn geliefde man, onze lieve vader en opa’. Aan het begin van deze middag wordt hij in besloten kring begraven. Na afloop van de begrafenis zal een ‘dienst van Woord en gebed’ plaatsvinden. Deze is vanaf 14.15 te volgen via vanstaverenbegrafenisverzorging.nl. We condoleren de familie van harte en wensen hen veel sterkte in de droeve gang die zij moeten maken.1

Dr. Herman Bos in het programma ‘EH-journaal 1997/1998’. Screenshot genomen door Jan van Meerten op 31 juli 2021.

Herman Bos werd op 3 september 1946 te Medemblik geboren. Tegen het Reformatorisch Dagblad zei hij in 1995: “Als zoon van een groenteman. Ik groeide op binnen de commercie, in een middenstandsmilieu en heb tot mijn twintigste elke zaterdag met de groentekar gevent.2 Bos studeerde organische chemie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde in hetzelfde vakgebied op een proefschrift met als titel ‘Homocyclopentadienyl Anionen – Vorming van Bishomocyclopentandienyl Anionen door Lithium reduktie van gebrugde dicyclopryl ketonen’. In 1995 volgde hij drs. N.C. van Velzen op als directeur van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. In 1999 kreeg Herman een hartinfarct waardoor hij zich in 2001 terug moest trekken als directeur. Hij bleef wel gastlessen verzorgen op de school.

Het contact met Herman was altijd bemoedigend. We hebben elkaar vaak gezien op congressen en mailden bijna wekelijks met elkaar over allerhande onderwerpen, maar vooral over het thema ‘schepping en evolutie’. Deze mailtjes heb ik ervaren als de spreekwoordelijke hart onder de riem. De groeiende theïstisch-evolutionistische evangelisatiedrang baarde hem zorgen en het langzaam losweken van de Evangelische Hogeschool van het zogenoemde ‘creationisme’ deed hem pijn. Hij probeerde er alles aan te doen om op zijn oude ‘schooltje’ het creationistische geluid blijvend te laten horen.3 Het was ook vanwege deze zorgen dat dr. Herman Bos de ‘Open Brief’4 van Logos Instituut ondertekende met de woorden: ‘Van harte onderteken ik dit goede initiatief’.5 Toen het beruchte ‘Het geheime logboek van topnerd Tycho’ verscheen kon hij zich erover opwinden dat deze werd aanbevolen door de huidige EH-directeur. Het proefschrift van dr. Remco van Mulligen6 over onder andere de Evangelische Hogeschool bevatte volgens hem diverse onjuistheden, ‘één fout was een grove blunder’.7 In plaats van dit op de ‘straten van Askelon’ te werpen ging hij met de mensen persoonlijk in gesprek. Dit leidde in het laatste geval tot een rectificatie. Herman is al sinds de oprichting van Logos Instituut nauw bij dit initiatief betrokken. Op de website van dit instituut verschenen daarom ook enkele recensies van zijn hand. Toen in 2017 het boek van de systematisch theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink verscheen over christelijk geloof én evolutie deed hij mee met een uitgebreid artikel in het Reformatorisch Dagblad.8 De mededeling dat ik zou vertrekken bij Logos Instituut ging hem aan het hart.9 Hij sprak van een verweesd gevoel. Toch hield hij de moed erin: “Veel zegen wens ik je in het onderwijs. Daar mag je behoren tot de frontstrijders in het Koninkrijk Gods. Degenen die onze jongere jeugd mogen opvoeden en onderwijzen bij Bijbels licht, die hebben een grote Taak in het Front. Frontstrijders!10 De laatste mail die ik van hem ontving was een artikelidee voor Weet Magazine op 14 juli 2021.11 En toen werd het stil.

We zullen in dit ondermaanse elkaar nooit meer zien, elkaar nooit meer mailen en elkaar nooit meer bellen. Een belangrijke steunpilaar is weggenomen en wie zal hem vervangen? De openingstekst luidde ‘het gras verdort, de bloem valt af’. De bloem Herman Bos, vol levensenergie, levensvreugde en levenskracht, is afgevallen! In dankbaarheid herdenken we hem om wie hij was. Met hoop kijken we naar de toekomst, want: ‘het Woord onzes Gods bestaat in eeuwigheid’! Zijn vrouw Afina en zijn kinderen Jan, Mieke en Peter (en de verdere familie) wensen we veel sterkte toe bij de droeve gang naar het graf die zij vandaag moeten maken en ook sterkte in de komende tijd als het gemis nog meer gemerkt zal worden.

Voetnoten