Home » In Memoriam

Categorie archieven: In Memoriam

In Memoriam: dr. Dirk Jan Bakker (1940-2023)

In het Nederlands Dagblad van vandaag las ik dat dr. Dirk Jan Bakker (1940-2023) op 10 december 2023 is overleden in de leeftijd van 83 jaar.1 Hij laat zijn vrouw en drie kinderen achter. Voormalig directeur van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam sprak in 2017 op een congres over Bijbel en Wetenschap in Opheusden.2

De nieuwe toegang van Amsterdam UMC (ontstaan door fusie van AMC en VUmc) vanaf mei 2022. Bron: Wikipedia.

Dr. Dirk Jan Bakker werd geboren op 2 oktober 1940 te Koog aan de Zaan. Hij promoveerde op 20 december 1984 aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift met als titel ‘Use of hyperbaric oxygen in the treatment of certain infectious diseases especially gas gangrene an acute dermal gangrene’. Zijn promotor was prof. dr. W.H. Brummelkamp.3 Na het behalen van deze mijlpaal publiceerde hij diverse wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken in specialistische boeken over dit onderwerp, hyperbare zuurstof.4 Vanaf 1995 was hij medisch directeur van het AMC te Amsterdam, ook was hij lid van de medisch-ethische commissie van de artsenorganisatie KNMG en voorzitter van de ethische commissie van het Amsterdamse hospice Kuria. Jarenlang was hij ook lid van de kerkenraad van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Breukelen. Omdat hij ook een principieel man was, werd hij in 1999 geïnterviewd door het Reformatorisch Dagblad. Dat is een persoonlijk en lezenswaardig interview, terug te lezen via Digibron.5 Voor al dit werk werd hij geridderd als ‘Officier in de Orde van Oranje-Nassau‘.6 Samen met de geleerden dr. Theo A. Boer en dr. Maarten J. Verkerk schreef hij het boek ‘Overbehandelen. Pleidooi voor maatvoering en proportionaliteit bij de medische behandeling van kwetsbare oude patiënten’.7 In de bovenzaal van het Opheusdense congres verzorgde hij, naar aanleiding van deze publicatie, samen met Ali van Dijk (van de NPV) verzorgde hij toen een sessie over het thema ‘Overbehandelen’ in de medische zorg. Dr. Bakker verzorgde toen het theoretische gedeelte en Van Dijk het praktische gedeelte. Herinner mij een sympathieke en deskundige man. Op 10 december 2023 overleed hij te Zeist in de leeftijd van 83 jaar. In besloten kring is er afscheid van hem genomen. We condoleren zijn vrouw, (aangetrouwde) kinderen en kleinkinderen met het grote verlies en wensen hen Zijn nabijheid toe.

Voetnoten

In Memoriam: dr. Ronald L. Numbers (1942-2023) – Geleerde hield karikatuur ‘creationisme als (van origine) Amerikaanse bizarriteit’ in stand

Op 24 juli 2023 is de wetenschapshistoricus dr. Ronald L. Numbers op 81-jarige leeftijd overleden. De geleerde is o.a. bekend geworden door zijn boek ‘The Creationists: The Evolution of Scientific Creationism’. Dit boek verscheen in 1992. In 2006 werd een ‘revised and expanded’ edition gepubliceerd.

Dr. Ronald L. Numbers in 2008 op de conferentie van de ‘History of Science Society’. Bron: Wikipedia.

Dr. Ronald Numbers is een voormalige Zevendedags Adventist (ZDA), maar omschreef zich later als agnost op het gebied van de scheppingsleer. Hij studeerde aan Southern Missionary College en verkreeg zijn mastergraad aan de Florida State University. In 1969 promoveerde Numbers op een wetenschapshistorisch onderwerp aan de University of California, Berkeley. De titel van zijn dissertatie was: ‘The Nebular Hypothesis in American Thought’. Een bewerking van zijn dissertatie verscheen in 1977 als boek: ‘Creation by natural law: Laplace’s nebular hypothesis in American thought’. Hij was, samen met dr. David Lindberg, redacteur van de achtdelige serie Cambridge History of Science. Hij lag regelmatig in de knoop met de geloofsgemeenschap waar hij uit kwam. Dat begon al in 1976 ná de publicatie van zijn boek ‘Prophetess of Health’ (over Ellen G. White een van de grondleggers van de ZDA). In die tijd was hij docent aan de Loma Linda University. Hij vertrok na alle ophef en werd een bekend wetenschapshistoricus.1 Zijn bekendste wetenschapshistorische werken zijn, naast bovengenoemde, ’God and Nature: Historical Essays on the Encounter between Christianity and ScienceGalileo goed to jail and Other Myths about Science and Religion’ en ‘Newton’s Apple and Other Myths About Science’. Op 24 juli 2023 overleed hij in de leeftijd van 81 jaar. Een medecreationist, die hem ontmoette op de herdenkingsbijeenkomst van Scopes Trial, gaf aan dat Numbers in omgang een aardige en joviale man was naar iedereen.2

Karikatuur

Het is spijtig om te noemen, maar dr. Ronald Numbers droeg met zijn werk over creationisten (wellicht onbewust) bij aan de karikatuur, dat het klassieke scheppingsgeloof en het daarop voortbordurende scheppingsparadigma ‘een Amerikaanse bizarriteit’ is (in de woorden van de paleontoloog dr. Stephen J. Gould). Of een mildere variant: dat het zogenoemde creationisme vooral ontstaan is onder de Amerikaanse Zevendedags Adventisten en dat dit pas later als Amerikaans exportproduct overgewaaid is naar andere delen van de wereld. Ook in Nederland wordt deze zienswijze verdedigd, zelfs door zeer geleerde heren zoals dr. Rik Peels3 en dr. Taede Smedes4 Dit is op z’n minst historisch revisionisme, maar in fermere bewoording kunnen we het ook geschiedvervalsing noemen. Dr. Ronald Numbers heeft prachtig werk verricht door het moderne Amerikaanse creationisme te beschrijven, maar hij heeft té weinig onderzoek gedaan naar en daardoor ook té weinig kennis van het klassieke scheppingsgeloof buiten Amerika. Helaas hebben Nederlandstalige ‘leerlingen’ van Numbers, zoals dr. Ab Flipse5 en dr. Stefan Blancke6, dit karikatuurbeeld overgenomen.7 Wie zich, voor wat betreft de Nederlandse situatie, verdiept in de stromingen van bijv. Nadere Reformatie, Reveil en Afscheiding (maar ook wel in Hervormde kring) ziet dat scheppingsgedachten (en gedachten over zondeval en zondvloed), zoals die er in het Amerika van vóór de Eerste Wereldoorlog waren, toen óók in Nederland verdedigd werden.8

Dr. Numbers leeft niet meer, zijn werk zal nog veel gelezen worden en dat is terecht. Hij heeft veel goed werk verricht en ik hoop dat promovendi zijn werken zullen gebruiken als springplank om nog meer wetenschapshistorische informatie boven tafel te krijgen. Als deze promovendi verlost worden van een karikatuurbeeld over creationisten, zal dit wetenschapshistorische werk alleen maar in waarde toenemen.

Voetnoten

In Memoriam: Dr. Weston William Fields (1948-2023)

Op donderdag 25 mei 2023 is dr. Weston Fields in zijn huis te Alaska overleden. Hij is vijf en zeventig jaar geworden. Dr. Weston Fields werd onder creationisten bekend door zijn boek ‘Unformed and Unfilled: A critique of the Gap Theory’. In dit boek bekritiseert hij op theologisch-wetenschappelijke wijze de bekende hiaattheorie.

Wie denkt dat de hiaattheorie uitgestorven is, vergist zich. In discussies op social media komt deze theorie nog vaak voorbij. Dr. Weston Fields raakte ook geïnteresseerd in deze theorie. Uiteindelijk werd dit het onderwerp van zijn Th.D.-thesis. Voorzien van een voorwoord van de bekende dr. John C. Whitcomb werd deze dissertatie in boekvorm gepubliceerd.1 In 2005 verscheen er bij Master Books een heruitgave.2 Deze heruitgave wordt tegenwoordig nog veel gebruikt ter bestrijding van de hiaattheorie. Afgelopen maand overleed dus de schrijver van deze dissertatie. Naast de hiaattheorie verdiepte Fields zich ook in de Dode Zeerollen3 en schreef hij over de geschiedenis van Sodom en Gomorra.

Dr. Weston William Fields werd geboren op 16 januari 1948 te Long Beach (Californië). Toen Weston één jaar was verhuisde het gezin naar Kodiak (Alaska). Hij studeerde af aan de Kodiak High School en ging daarna college volgen aan het Faith Baptist Bible College in Omaha (Nebraska), met als hoofdvak Bible Studies. Daar ontmoette hij zijn eerste vrouw Beverly Butrin. Na het behalen van zijn bachelor studeerde hij verder aan het Grace Theological Seminary te Winona Lake (Indiana) en behaalde daar zijn Master of Arts en zijn Master of Divinity. Hij doceerde Grieks en Hebreeuws aan het seminarie terwijl hij zijn Th.D.-graad behaalde (summa cum laude). Deze werd, zoals hierboven gezegd, in boekvorm uitgegeven. In 1985 verhuisde het gezin naar Jeruzalem. Aan de Hebrew University te Jeruzalem promoveerde hij uiteindelijk op de geschiedenis van Sodom en Gomorra. Zijn proefschrift verscheen in 1992 en had als titel: ‘Sodom and Gomorrah, Tradition, Motif and Message: A Traditio-Literary Study of Genesis 19 and Related Narratives’. In 1991 werd dr. Field gevraagd om leiding te geven aan de ‘Dead Sea Scrolls Foundation’. Hij publiceerde diverse werken over de Dode Zeerollen. De leidinggevende functie behield hij tot zijn overlijden. In 1992 scheidde hij van zijn eerste vrouw en in 1995 hertrouwde Weston met Diane Gould. Fields woonde toen al in Kodiak. Hij kreeg in totaal vier kinderen. Op 3 juni 2023 is dr. Fields begraven in Kodiak.4

Een man die veel betekend heeft in de bestrijding van de hiaattheorie en het onderzoek naar de Dode Zeerollen is heengegaan. Maar wie schrijft die blijft. Zijn werk zal vermoedelijk nog veelvuldig gebruikt worden door theologen, historici én creationisten.5

Voetnoten

In memoriam: John Clement Whitcomb (1924-2020)

Theoloog en schrijver John Clement Whitcomb overleed in de nacht van 4 op 5 februari 2020 in de leeftijd van 95 jaar in zijn woonplaats Indianapolis (VS).

Whitcomb werd internationaal vooral bekend vanwege het boek ”The Genesis Flood” (1961) dat hij schreef met wijlen dr. Henry M. Morris. Het boek zorgde dat de eeuwenoude Bijbelse zondvloedtheologie weer nieuw leven werd ingeblazen. Ook gaf ”The Genesis Flood” een belangrijke impuls aan de herleving van zondvloedgeologie. Deze was tot de achttiende eeuw gangbaar, maar werd halverwege de vorige eeuw nog maar zeer zwak verdedigd. Het boek en de reacties daarop waren aanleiding tot oprichting van de Creation Research Society (CRS) in 1963 en het Institute for Creation Research (ICR) in 1972. Het boek inspireerde de Australische apologeet Ken Ham om een organisatie op te richten die uiteindelijk de naam Answers in Genesis kreeg. Ham: „Dit boek (…) gaf mij Bijbelse en wetenschappelijke antwoorden tegenover degene die de geschiedenis van de zondvloed in Genesis aanvielen.

The Genesis Flood” bereikte ook Nederland. Prof. dr. J. R. van de Fliert, hoogleraar geologie van de Vrije Universiteit, schreef er in 1968 zelfs een weerwoord op. ”The Genesis Flood” van Whitcomb en Morris vormde in Nederland een van de inspiratiebronnen voor de oprichters van de Evangelische Hogeschool en de Evangelische Omroep. Whitcomb schreef naast ”The Genesis Flood” nog meer boeken en artikelen met het doel om het creationistische wereldbeeld te ondersteunen.

Dr. Whitcomb werd op 22 juni 1924 geboren in Washington. Hij studeerde theologie aan Grace Theological Seminary en behaalde zijn doctorstitel in 1957 door te promoveren op het 450-pagina’s tellende proefschrift ”The Genesis Flood: An Investigation of its Geographical Extend, Geological Effects and Chronological Setting”. Van 1951 tot en met 1990 doceerde dr. Whitcomb aan Grace Theological Seminary. Hij werd al jong weduwnaar en hertrouwde met Norma. Samen met haar runde hij Whitcomb Ministries, een organisatie die de Bijbelse boodschap wereldwijd bekend wil maken. John Whitcomb is op 11 februari 2020 begraven in Indianapolis.

Dit artikel werd in 2020 geschreven.

In Memoriam: Chemicus Edgar Korteweg (1969-2023) overleden

Afgelopen zaterdag 4 maart 2023 is de chemicus Edgar Korteweg plotseling overleden in de leeftijd van 53 jaar. Korteweg was afgestudeerd chemicus en actief in het schepping-evolutie-debat. Hij was actief door onder andere video’s te maken en artikelen te schrijven.

Levensloop

Edgar Gerardus Johannes Jacobus Korteweg werd geboren op 2 november 1969 te Waalwijk en overleed op 4 maart 2023 te Amsterdam.1 Korteweg was leerling van het Willem van Oranje College te Waalwijk. Bij behaalde zijn propadeuse Medisch Chemisch HLO aan het Dr. Struijcken Instituut, na een blauwe maandag Natuurkunde gestudeerd te hebben aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) studeerde hij af als Analytisch Chemicus aan de Hanze Hogeschool te Groningen. Daarna ging hij voor een mastergraad Chemistry & Physics naar de Universiteit Utrecht. Helaas kon hij die opleiding door privé omstandigheden niet afmaken en schreef zich uit in 2004. Korteweg was chemisch analist en heeft diverse werknemers gekend.2

Bezwaren tegen UGA en Deep Time

Korteweg had ernstige bezwaren tegen Universele Gemeenschappelijke Afstamming en Deep Time. Vanuit zijn achtergrond schreef hij artikelen over kwantumfysica, kernfusie, zwaartekracht, informatietheorie en biochemie. Hij publiceerde deze artikelen vooral via ResearchGate en Academia3. Via ResearchGate deed hij dat via twee kanalen Eg Ko4 en E.G.J.J. Korteweg.5 Daarnaast had hij een eigen YouTube-kanaal met als naam ‘The Way Truth and Life’. Hij gebruikte dit kanaal voor Bijbelstudies maar ook voor creationistische theorievorming en het uitdagen van Universele Gemeenschappelijke Afstamming en Deep Time. Korteweg had zo zijn eigen stijl en de inhoud van de video’s kon niet iedereen bekoren. Dat leidde tot soms vernietigende reacties in de ‘comments’ onder de video’s. Korteweg schuwde in reactie hierop stellige taal niet.

Creationistisch werk

Zoals gezegd was Korteweg kritisch naar Universele Gemeenschappelijke Afstamming en Deep Time. Hij schreef ook artikelen en maakte video’s ten faveure van het scheppingsparadigma. Hij stuurde bijvoorbeeld ooit een video door, naar aanleiding van een artikel in Weet Magazine, waarin hij liet zien dat er verschillende lagen sneeuw in één dag kunnen vormen. Hij schreef als reactie: “Je ziet hier megaduidelijk dat er in één dag al verschillende lagen gevormd wordt. Waarschijnlijk een gevolg van wisselende temperaturen in de atmosfeer. Dus ja, het kan tevens gepaard gaan met O-isotoopverschillen. In één dag! Hoe duidelijker moet het nog zijn (…).” Hij trok mijns inziens wel een wat grote broek aan door de video ‘Icecore dating proven false’ te noemen.6 Hij deelde ook video’s dat aardgas geen miljoenen jaren nodig heeft om te ontstaan. Hij startte dit experiment in 13 juli plaatste sindsdien wekelijks een filmpje hiervan om de voortgang te bestuderen.7 Hoewel we stellige uitspraken en radicale taal in mijn ogen tot het minimum moeten beperken, bedacht hij leuke experimenten voor scheikundepractica in het Voortgezet Onderwijs. Laat de leerlingen maar ervaren dat chemische processen ook snel kunnen gaan en dat deze processen niet zozeer afhangen van de hoeveelheid beschikbare tijd, maar eerder afhangen van de gegeven omstandigheden. Dit wordt overigens veelal ook onderschreven door naturalistische geologen en geleerden uit aanverwante vakgebieden. We zullen de creativiteit en gedrevenheid van Edgar Korteweg missen!

Afscheidsdienst

Morgen zal om 10.00 uur de afscheidsdienst worden gehouden in de aula van Uitvaartcentrum Bloemendaal te Waalwijk (Bloemendaalweg 38). Na afloop hoopt de familie en kennissen samen te komen in Borrel- en Eetcafé De Galgenwiel te Waalwijk (Smeelelaan 124). U kunt daar de familie condoleren.8

Voetnoten

In Memoriam: Creationistische nestor dr. Wim Hoek (1936-2023) overleden

“De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen, die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen; Aan degenen, die Zijn verbond houden, en die aan Zijn bevelen denken, om die te doen.” (Psalm 103:15-18)

Chemicus dr. Wim Hoek is afgelopen donderdag 23 februari 2023 overleden in de leeftijd van 86 jaar. Hij heeft veel betekend voor de verspreiding van het klassieke scheppingsgeloof en het daarop voortbordurende scheppingsparadigma in Nederland. Wim was een actief baasje en zelfs op hoge leeftijd bezocht hij congressen en besloten bijeenkomsten. Ons is opnieuw een creationistische nestor ontvallen.

Informatie

Willem Hoek werd geboren op 28 juni 1936 te Nieuwleusen en overleed op 23 februari 2023 in zijn woonplaats Vroomshoop. Sinds 25 november 1983 was hij weduwnaar van Friederieke Jeannette Hoek-Huisinga.1 Hoek studeerde scheikunde en promoveerde in 1966 aan de Universiteit van Groningen op een organisch-chemisch proefschrift met als titel ‘Synthese en fysiologische eigenschappen van enige adamantaanderivaten’.

Werkgroep Schepping

In leven was dr. Wim Hoek scheikundeleraar en gaf hij sinds 1996 leiding aan de Evangelische Boek- en CD-winkel De Wegwijzer in Vroomshoop.2 Hoek hield ook een eigen website bij en schreef regelmatig stukjes voor het magazine Bijbel & Onderwijs. Hoek was bezwaard tegen de theorie van Universele Gemeenschappelijke Afstamming. Hij raakte betrokken bij de ondertussen opgeheven (?) Werkgroep Schepping te Hengelo. Deze werkgroep vertaalde onder andere de boeken ‘De leugen: evolutie’ (van Ken Ham), ‘Hoe oud is de aarde?’ (van dr. A.J. Monty White) en ‘Oorsprong: Twee modellen’ (van dr. Richard B. Bliss). Deze boeken zijn ondertussen allen uitverkocht en hebben een ruime verspreiding in Nederland genoten. Op Evolutie.biz3 publiceerde Hoek zijn gedachten over het evolutionaire debat en deelde deze artikelen ook via andere kanalen. Zijn jongerenbrochure ‘Evolutie of Schepping? Wat geloof jij?’ vormde de basis voor de inmiddels beruchte scheppingsfolder die in het Darwinjaar 2009 huis-aan-huis werd verspreid. Op het gebied van Schepping en Evolutie was hij een actief baasje.

Bescheiden

Als ik hem om advies vroeg dan was hij bescheiden: ‘Ik ben een oud baasje, wil je van mij nog leren?’. Maar zo gaf ik dan aan: ‘Grijsheid is wijsheid’! Tijdens bijeenkomsten kwam hij altijd naar mij toe voor een praatje of een idee en waardeerde zijn bescheiden inbreng. Hij hield van de samenwerking en onderlinge onenigheid deed hem pijn aan zijn hart. Hij voelde zich dan vaak machteloos en wees dan vooral naar Boven. Dankzij Wim kon ik de serie tijdschriften ‘Bijbel & Wetenschap’ van de Evangelische Hogeschool compleet maken! Hij had namelijk nog dat ene nummer dat ontbrak en stuurde het op in de hoop dat ik daar wat aan zou hebben. We zullen Wim missen, om wie hij was en om wat hij deed! In een dankdienst op woensdag 1 maart 2023 D.V. in de kerk van de Baptistengemeente Vroomshoop hoopt de familie afscheid te nemen. Deze dienst begint op 11.00 uur. Vanaf 10.15 uur is er gelegenheid om afscheid te nemen van Wim en de familie te condoleren. U kunt ook via www.silentium.nu een bericht achter laten voor de familie. De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Voetnoten

In Memoriam: Geologisch ingenieur dr. John D. Morris (1946-2023) zondag 29 januari 2023 overleden

Vandaag kwam het bericht tot ons dat geologisch ingenieur dr. John D. Morris zondag 29 januari 2023 is overleden. Zijn boek ‘The Young Earth’ was een van de eerste Engelstalige creationistische boeken die ik kocht en las. Hij speelde vanaf creationistische zijde een belangrijke rol in het schepping-evolutie-debat en gaf jarenlang leiding aan Institute for Creation Research.

Biografie

Dr. John David Morris werd in 1946 geboren als zoon van de bekende Henry M. Morris. Zijn vader speelde een belangrijke rol in de heropleving van de zondvloedgeologie in de Verenigde Staten van Amerika. John Morris studeerde in 1969 af aan de Virginia Polytechnic Institute and State University in het vakgebied Civil Engineering. Hij behaalde in 1977 zijn mastergraad in Geological Engineering aan de University of Oklahoma. In 1980 promoveerde hij aan de University of Oklahoma op een proefschrift met als titel: ‘Relationship between Coal Petography and Optimum Coking Temperature’.

Institute for Creation Research

Vanaf 1984 is hij betrokken bij Institute for Creation Research. Vanaf 1996 tot 2020 was hij president van deze creationistisch organisatie. Morris raakte betrokken bij een zoektocht naar de ark van Noach op de huidige berg Ararat. Hij schreef daar in 1988 een boekje over met als titel Noah’s Ark and the Ararat Adventure. In 1994 verscheen zijn boek The Young Earth, waarvan in 2007 een Revised and Expanded Edition verscheen. Deze uitgebreide editie was een van mijn eerste Engelstalige creationistische boeken die ik las. Morris droeg met The Geology Book in 2000 bij aan een serie voor middelbare scholieren. In 2013 schreef hij samen met de zoöloog Frank Sherwin (MSc.) het boek The Fossil Record. Als laatste is zijn boek The Global Flood te noemen dat eveneens in 2013 verscheen. Dr. John Morris schreef ook talloze artikelen en droeg zo bij aan de popularisering en verspreiding van het creationistische gedachtengoed.

Om van te leren: The Paluxy River Mystery

Morris was de afgelopen jaren wat naar de achtergrond verdwenen. Afgelopen zondag 29 januari 2023 overleed hij. ‘Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis, en de rouwklagers zullen in de straat omgaan‘ (Prediker 12:5, SV). Zijn werk blijft echter voortbestaan en is tot bemoediging van veel creationisten om door te gaan met het verdedigen van het klassieke scheppingsgeloof. Morris schuwde de discussie niet en ging die ook niet uit de weg. Hij is daarmee een voorbeeld voor creationisten die kritiek van de opponent willen negeren. Ik roep in herinnering zijn briefje in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Nature.1 In deze brief reageerde Morris op een artikel van Tony Thulborn.2 Morris geeft aan dat zijn eerdere interpretaties Paluxy River Tracks niet goed waren. Hij schrijft in de brief:

“It is true, as Thulborn stated, that, at a January 1986 lecture at the University of New South Wales, I called attention to recent changes in the nature of the tracks which bring into question the original interpretations by myself and others. Having been involved in this project for a decade and having written the definitive book on the subject, I did not find this comfortable, but as an empiricist and honest man, I dared not do less. Even though Thulborn calls the present nature of the tracks ‘embarrassingly obvious’ and the process by which they changed ‘well known’, the truth is, evidently, tat an unprecedented geological phenomenon has taken place which is, as yet, only poorly studied and less well understood.“

Wat mij betreft is dit een schoolvoorbeeld hoe we eerlijk om kunnen/moeten gaan met de data. De Paluxy River Footprints zijn volgens dr. John Morris op basis van veldwerk niet meer houdbaar als anti-evolutionair argument.3 Als eerdere claims niet meer houdbaar zijn ná creationistisch-wetenschappelijk onderzoek, dan moeten we dat eerlijk toegeven. Dit is (ook in de ogen van Morris) ‘not (…) comfortable’, maar wel zo correct. Het is mooi om te zien dat Nature aan dr. John Morris de mogelijkheid gaf om te reageren!

VERLIES VAN DR. JOHN MORRIS (1946-2023) BESCHREVEN BIJ CREATIONISTISCHE ORGANISATIES
Er zijn diverse creationistische organisaties die geschreven hebben over het verlies van dr. John D. Morris in de leeftijd van 76 jaar. Hieronder houden we een overzicht bij.

Answers in Genesis 1: Reflections on the Life of Adventurer and Creation Scientist Dr. John Morris.
Answers in Genesis 2: In Memory of Dr. John Morris.
Creation Research Society: Dr. John Morris, leaving a legacy in the creation community.
Creation Theology Society: Dr. John D. Morris (1946–2023).
First Baptist Church: Memorial for Dr. John Morris – First Baptist Dallas.
Fundamentum: In Memoriam: Geologisch ingenieur dr. John D. Morris (1946-2023) zondag 29 januari 2023 overleden.
Institute for Creation Research: Dr. John Morris Is at Home with His Lord.

In Memoriam: Dr. William E. Stillman (1931-2022) – Medeoprichter Creation Science Fellowship (CSF) overlijdt op hoge leeftijd

Op 6 februari 2022 overleed dr. William Evan Stillman in de leeftijd van negentig jaar. Stillman was een van de oprichters van Creation Science Fellowship (CSF). CSF is de organisatie achter de vier- tot vijfjaarlijks grote International Conference on Creationism.1 Deze conferenties zijn erg belangrijk voor de opbouw van een creationistisch wereldbeeld.

Dr. William E. Stillman studeerde Civil Engineering aan de University of Pennsylvania en behaalde hier een mastergraad in 1961. Daarna promoveerde hij in 1965 aan The Ohio State University in Engineering Mechanics op een proefschrift met als titel ‘Numerical analysis of shells of revolution by the method of assumed displacement functions’.2 Hij doceerde aan de University of Tennesse, de University of Pittsburgh, Wuhan Institute of Technology en Rowan University. In het overlijdensbericht wordt het volgende gemeld: “He was an apologist for the trustworthiness of the Bible, orthodox theology, and scientific creationism”.3 Hoewel hij actief was voor Creation Science Fellowship en de International Conference on Creationsm heeft hij slechts één keer zelf een paper gepresenteerd over kometen, dat was op de tweede internationale conferentie in 1990. De titel van zijn paper luidde: ‘The Lifetime and Renewal of Comets’.4 Wel heeft hij verschillende papers gereviewd. En schreef hij enkele eenvoudige artikelen voor CSF. Diverse artikelen van hem zijn (deels) te raadplegen via Research Assistance Database.5 Hij laat zijn vrouw, vijf kinderen, dertien kleinkinderen en achttien achterkleinkinderen achter. De afscheidsdienst wordt gehouden op 12 februari 2022 om 16:00 uur lokale tijd in Bethlehem United Methodist Church in Thornton (PA).

Voetnoten

In Memoriam: dr. Kevin L. Anderson (1957-2022) – Creationistisch onderzoeker naar ‘zacht’ dino-weefsel zal gemist worden

Vanmorgen hoorde ik, via een besloten contactgroep, dat de bekende creationistische microbioloog dr. Kevin Anderson is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij werd vrijdag opgenomen in het ziekenhuis en is daar gisteren overleden.

Dr. Kevin Anderson (r.) laat zijn onderzoek zien aan dr. Del Tackett van ‘Is Genesis History?’. Bron: Is Genesis History?

Kevin L. Anderson was sinds 2003 directeur van het Van Andel Creation Research Center van de Creation Research Society. Hij was microbioloog en behaalde zijn Ph.D. aan Kansas State University. In Nederland is Anderson bekend vanwege zijn deelname aan de documentaire ‘Is Genesis History?1 door Weet Magazine in 2017 uitgegeven als ‘Is Genesis Geschiedenis?2 De laatste jaren hield Anderson zich bezig met het argument van ‘zacht dino-weefsel’. Volgens de geleerde past dit ‘zachte dino-weefsel’ beter bij een jonge ouderdom van de dinosauriërs en pleit het tegen de vermeende miljoenen jaren ouderdom van deze beesten. Naturalistische pogingen om te komen tot een oplossing voor dit ‘probleem’ werden door hem bekritiseerd. Anderson deed met het iDINO-project ook zelf onderzoek naar de preservering van dit ‘zachte dino-weefsel’.3 In 2013 publiceerde hij samen met Mark Armitage een artikel in Acta Histochemica: ‘Soft sheets of fibrillar bone from a fossil of the supraorbital horn of the dinosaur Triceratops horridus’.4 In 2017 schreef hij het boek ‘Echoes of the Jurassic‘, waarin hij zijn argument verdedigde dat ‘zacht dino-weefsel’ goed past binnen het scheppingsparadigma en kritiek op het argument weersprak.

In 2018 was ik, dankzij een sponsor, te gast op de International Conference on Creationism in Pittsburgh. Daar sprak ik Anderson over zijn werk en beluisterde zijn presentatie over ‘zacht dino-weefsel’ voor groot publiek.5 Creationisten zullen Anderson en zijn werk missen, hij deed nauwkeurig werk en ging daarbij niet over één nacht ijs. Maar schuwde de publiciteit niet als hij het oneens was met een naturalistische verklaring. Laten we zijn familie in het gebed opdragen! Zaterdag 22 januari 2022 is er afscheid genomen van Anderson en is hij begraven.6

Voetnoten

Historicus en ondertekenaar ‘Open Brief’ overleden aan de gevolgen van corona – In Memoriam: dr. René van den Berg (1950-2021)

Historicus dr. René van den Berg (1950-2021) is vanmorgen overleden aan de gevolgen van het Coronavirus. Hij schreef diverse kerkhistorische boeken, waaronder één over de bekende voorloper van de Reformatie: Johannes Hus (±1369-1415). Hij ondertekende de ‘Open Brief’ waarmee Logos Instituut werd aangekondigd en waarin opgeroepen werd om pal te staan achter de historische betrouwbaarheid van de Bijbel en afstand te nemen van evolutionaire leringen.

Een luchtfoto van Zwijndrecht, de plaats waar dr. C.R. van den Berg actief was als voorzitter van de SGP-kiesvereniging en als diaken van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente. Foto: Wikipedia.

Erudiet persoon

Dr. René van den Berg was voor zijn pensioengerechtigde leeftijd docent Nederlands en Godsdienst aan het Driestar College te Gouda. Hij promoveerde op 11 september 2003 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op een proefschrift met als titel: Ds. Johannes Barueth 1709-1782: Een strijdbaar verdediger van de gereformeerde kerk en staat. Het proefschrift verscheen later dat jaar als handelseditie bij uitgeverij Den Hertog. Volgens een artikel in het Reformatorisch Dagblad was dr. C.R. van den Berg ook actief als docent kerkgeschiedenis voor de Cursus Godsdienstonderwijs van de Gereformeerde Gemeente (CGO) en gaf hij taalles aan de Theologische School van hetzelfde kerkgenootschap. Daarnaast was hij diaken in de Gereformeerde Gemeente te Zwijndrecht en ook nog voorzitter van de plaatselijke SGP-kiesvereniging.1 Een erudiet persoon is heengegaan! Gelukkig blijft zijn werk toegankelijk voor iedereen die het zou willen lezen.

Open Brief

Op 10 oktober 2015 publiceerde het toen in oprichting zijnde Logos Instituut een ‘Open Brief’ in het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad.2 In de brief werd opgeroepen om pal te staan voor de historische betrouwbaarheid van de Schrift en afstand te nemen van de evolutietheorie, in de zin van Universele Gemeenschappelijke Afstamming. Toen ik Van den Berg een paar dagen voor plaatsing benaderde met het verzoek tot ondertekening schreef de historicus dat hij graag akkoord ging met het plaatsen van zijn naam.3 Van den Berg was ook aanwezig tijdens de achterbanmeeting van 7 november 2015 op de toen nog operationeel zijnde Ark van Noach waar de plannen van het toen kersverse Logos Instituut werden gepresenteerd. Van den Berg is na drs. Koos van Delden4 en dr. Herman Bos5 de derde ondertekenaar van de ‘Open Brief’ die is overleden. We condoleren de familie en wensen hen veel sterkte in de droeve gang die zij komende week moeten maken.

Voetnoten