Home » Genealogie » Een (nog niet helemaal) verloren gegane website over het testament van Hendrick Sael uyten Engh en Aleid van Brakell

Een (nog niet helemaal) verloren gegane website over het testament van Hendrick Sael uyten Engh en Aleid van Brakell

Op de website ‘Oorsprong’ worden momenteel de rouwborden waarop kwartieren van ‘Van Meerten’ te zien zijn beschreven. In de Sint-Joriskerk te Amersfoort hebben de rouwborden van Hendrick Sael uten Engh en zijn vrouw Aleid van Brakell gehangen. De laatstgenoemde is al beschreven1, maar die van Hendrick is een stuk ingewikkelder. In een zoektocht naar de voorouders van de kwartieren vond ik op, een al lang ter ziele gegane website, een verwijzing naar het testament van bovengenoemd echtpaar.2

De originele stukken heb ik (nog) niet gevonden, daarom heb ik niet kunnen toetsen of de gegevens hieronder juist zijn. Dat hoop ik, als de Heere het geeft, naar op zoek te gaan en de originele transcriptie te delen. De beschrijving van het testament vond ik bij de informatie over Jacob Both van der Eem. Hij was getrouwd met Bertha van Brakell, de zus van Aleid. Jacob was rentmeester van de Duitse orde en van 1597 tot 1614 schepen van Tiel. Volgens de website is hij geboren rond 1570 en overleden vóór 1629. Jacob was een zoon van Gerrit (Gerritszoon) Both en Deliana Freys van Dolre. Deze Gerrit of Gereart is op 1 februari 1562 getrouwd met Deliana Freys van Dolre. Helaas vinden we in de beschrijving geen namen van de kinderen terug.

Testament

Op 25 oktober 1610 wordt het testament van Hendrik en Aleid opgesteld. Ik citeer hieronder de volledige tekst die op de website staat:

“Zij vermaken elkaar de lijftocht van hun bezittingen zonder inventaris of boedelcedulle, onder conditie dat de langstlevende hun beider kinderen die alsdan in leven zullen zijn, tot hun 18e jaar op zal brengen. Als daarna de vader of moeder niet langer zou willen omgaan of zou huwen, dat deze langstlevende tselve kind(eren) die alsoo van de langstlevende zullen scheyden, te weten ieder vandien, niet meer gehouden zal zijn uit te reiken dan de som van 50 carolus guldens jaarlijks, welverstaande dat indien enig vande comparantes kinderen dewijl beide comparanten in leven zijn, bij huwelijkse voorwaarden 50 guldens jaarlijks belooft. Zij secluderen de weeskamer enzovoort… en zij stellen tot mombers over hun kinderen: doctor Henrick Zael, jonker Lodewijck van Brakel en jonker Jacob Both van de Eem, begerende dat deze de last vandien zullen aanvaarden. Getuigen: Jan Rijckzn Proot en Rijck Lambertzn.”

De genoemde Henrick Zael was vermoedelijk een neef. Lodewijk van Brakell was de broer van Aleid en Jacob was haar zwager. Lodewijk, Bertha en Aleid waren kinderen van Johan van Brakell en Johanna van Meerten.3

Procuratie

Op dezelfde datum heeft er ook een procuratie plaatsgevonden door Aleid van Brakel. We lezen in volledige tekst:

“Zij heeft zekere goederen liggen in de Heerlijkheid van Lienden en Ommeren in de Neder Betuwe, waarin zij beducht was dat die lijftocht niet en zoude mogen sterken. Soo is het dat zij machtigt de edele en erenfeste jonkheer Jacob Both van der Eem, haar zwager, om uit haar naam ter plaatse waar haar goederen gelegen zijn of elders behoren sal, naar costume van NederBetuwe, de voornoemde lijftocht te doen confirmeren en approberen in de sterkste en bundigste forme, nochtans onder conditie als met de selve lijftocht zijn begrepen. Getuigen: Jan Rijckzn Proot en Rijck Lambertzn.”

Voetnoten

  1. De tekening van dit rouwbord door Van Hangest d’Yvoy is inclusief beschrijving hier te vinden: https://oorsprong.info/spitten-in-het-wapenboek-van-maximiliaan-louis-van-hangest-dyvoy-1-het-rouwbord-van-aleida-van-brakell-1566-1619/.
  2. http://users.skynet.be/andre.both/genealogie_both_nl_ut/genea/bothvandereem2-01.htm. Alleen nog via het internetarchief te bezoeken.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1600-en-johan-van-brakell-1580/.