Home » Genealogie » Huwelijksinschrijving van Lodewijk van Brakell (?-?) en Jodoca Ruysch (?-1624)

Huwelijksinschrijving van Lodewijk van Brakell (?-?) en Jodoca Ruysch (?-1624)

Hierboven wordt de huwelijksinschrijving van Lodewijk van Brakell (?-?) en Jodoca Ruysch (?-1624) weergegeven.1 Zij trouwden op 25 oktober 1603 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Utrecht. Heer Lodewijk van Brakell2 was weduwnaar van Judith van Beynum3. Jodoca was een jongedochter uit Utrecht.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Utrecht, Trouwen 1590-1611, p. 113. Te raadplegen via de website van Het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Hier geschreven als Braeckel.
  3. Hier geschreven als Beinem.