Home » Evenement » Drie Nederlanders spreken op de derde European Creation Conference van Creation Ministries International (CMI) – 23 en 24 september 2022

Drie Nederlanders spreken op de derde European Creation Conference van Creation Ministries International (CMI) – 23 en 24 september 2022

Creation Ministries International (CMI) kondigt op haar website een nieuwe conferentie aan.1 Op 23 en 24 september 2022 organiseert deze creationistische organisatie haar derde ‘European Creation Conference’.2 Op vrijdag en zaterdag spreken een veertiental sprekers over diverse onderwerpen die raakvlakken hebben met het klassieke scheppingsgeloof. Op de lijst staan ook drie Nederlanders: dr. Benno Zuiddam, Ilanah Pruis (MSc.) en Lucien Tuinstra (M.Ed.).

Twee of drie Nederlanders?

De derde ‘European Creation Conference’ van dit jaar zal gehouden worden in Londen, in het grote ‘Emmanuel Centre’. Zowel Zuiddam als Pruis spreken op zaterdag 24 september 2022. Na een korte opening van tien minuten spreekt nieuwtestamenticus en classicus dr. Benno Zuiddam over de verhouding tussen de twee boeken: de Bijbel en de natuur. De titel luidt: ‘Retrieving the Lost Books of God’s Revelation: Nature en Scripture’. Zuiddam doceert momenteel onder andere aan de Vrije Universiteit te Amsterdam waar hij het vak christelijke ethiek geeft. Verder is hij verbonden aan de organisatie ‘Bijbels Beraad M/V’.3 Deze organisatie bezint zich momenteel op transgenderisme en andere ethische kwesties.4 De neurowetenschapper Ilanah Pruis (MSc.) spreekt om kwart voor twee in de tweede zaal over de vraag of wij ons brein zijn. De titel luidt: ‘Are We our Brain?’ Pruis promoveert momenteel aan het Erasmus Medical Center op een neurologisch onderwerp. Als de in Engeland woonachtig zijnde Lucien Tuinstra ook als Nederlander aangemerkt kan worden, dan spreken er drie Nederlanders op dit congres. Ook Tuinstra spreekt op zaterdag. De titel van zijn lezing is: ‘Superior or Inferior Humans? ‘Race’ science past and present’. De natuurkundige en onderwijskundige Lucien Tuinstra (M.Ed.) is in Nederland geboren, maar is geëmigreerd naar het Verenigd Koninkrijk en momenteel in dienst bij de Engelse branch van CMI.5

Overige sprekers

De tweede spreker van de zaterdag zal zijn publiek ook weten te boeien. Het gaat om dr. Roger Liebi die diverse opleidingsachtergronden kent waaronder muziek, taalkunde, bijbelse oudheidkunde en theologie. Hij spreekt over het ontstaan van de talen een onderwerp waar creationisten nog nauwelijks diepgravende studie naar gedaan hebben. De titel van zijn lezing is: ‘On the Origin of Languages: Babel contra Evolution’. Een soortgelijke lezing hield Liebi in 2020 en deze is te vinden op YouTube.6 Daarnaast spreken op zaterdag de uit Roemenië afkomstige, maar eveneens naar Engeland geëmigreerde, theoloog Florin Mocanu (M.Th.), natuurwetenschapper en filosoof Andrew Sibley (MSc.), predikant Phil Robinson (M.Div.), Zweeds filosoof dr. André Juthe en bio-ingenieur prof. dr. Stuart Burgess. Het vrijdagprogramma wordt ingevuld door theoloog en promovendus Thomas Fretwell (MA), Spaans wetenschapper Ramón Gómez (MSc.), natuurkundige prof. dr. Andy McIntosh, zoöloog Philip Bell (BSc.) en medicus dr. Vij Sodera. De laatste heb ik mogen beluisteren op het negende continentaal-Europese congres in Eastbourne. Ik herinner Sodera als een goede, begaafde, spreker. Hij presenteerde in 2009 interessante gedachten over menselijke evolutie.7 Zijn titel klinkt deze keer helaas wat pretentieus. Het valt op dat er geen Duitse creationisten spreken, terwijl Duitsland een van de grootste Europese creationistische organisatie kent, nl. Wort und Wissen. Omdat ik onder de indruk ben van de grondigheid waarmee deze Duitse organisatie te werk gaat, vind ik dat toch wel een gemis.

Ten slotte

Emanuel Centre is goed bereikbaar via de metro. De kosten zijn 22 pond per dag of 40 pond voor de volledige conferentie. Registreren kan via creation.com/london2022. CMI heeft ook een brochure met meer informatie over de conferentie en de achtergronden van de sprekers.8

Voetnoten

  1. https://creation.com/.
  2. https://creation.com/london2022.
  3. https://www.rd.nl/artikel/934052-dr-zuiddam-in-dienst-van-bijbels-beraad-m-v.
  4. Zuiddam heeft ook enkele artikelen op deze website: https://oorsprong.info/author/benno-zuiddam/.
  5. Toen ik nog in dienst was bij Logos Instituut ben ik een keer met hem op tournee geweest. Hij sprak toen ook op het Logoscongres. Zie het verslag van de wetenschapsjournalist van het Reformatorisch Dagblad: https://www.rd.nl/artikel/821882-lucien-tuinstra-theistische-evolutie-groter-probleem-dan-atheisme.
  6. https://www.youtube.com/watch?v=8pe4MzfbN_k.
  7. Een voorbeeld van zijn presentatiestijl is te vinden op YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dcM50_7Uy1I.
  8. https://dl0.creation.com/articles/p158/c15809/London2022-conf-brochure.pdf.