Home » Genealogie » Overlijdensakte van Helena van Wijk (1910-1910)

Overlijdensakte van Helena van Wijk (1910-1910)

Hierboven wordt de overlijdensakte van Helena van Wijk (1910-1910) weergegeven.1 Op 7 november 1910 deed Peter Jan van Wijk (1875-1944) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zoelen aangifte van het overlijden van zijn dochter. Peter Jan was vijf en dertig jaar oud en boerenarbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Jan Dirk van Hoorn (1885-1937).2 Jan Dirk was vijf en twintig jaar oud, boerenarbeider van beroep en niet verwant aan de overledene. Zij verklaarden dat Helena op 6 november 1910 om vijf uur in de ochtend is overleden in de ouderdom van tien maanden. Zij woonde in Zoelen en is daar geboren op 6 januari 1910.3 Helena was een dochter van de aangever, Peter Jan, en van Jantje Paulina van Meerten (1874-1946).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Zoelen, overlijdenseakten, 1910, aktenummer 26. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Jan Dirk was ook als getuige aanwezig bij de aangifte van geboorte van Marinus Teunis van Wijk (1912-1940): https://oorsprong.info/geboorteakte-van-marinus-teunis-van-wijk-1912-1940/.
  3. Zie hier haar geboorteakte: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-helena-van-wijk-1910-1910/.