Home » Genealogie » Doopinschrijving van Willemke van Ochten (1795-1871)

Doopinschrijving van Willemke van Ochten (1795-1871)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Willemke van Ochten (1795-1871) weergegeven.1 Willemke werd op 30 augustus 1795 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 23 augustus 1795. Zij was een dochter van Barend van Ochten (±1743-1823) en Margrietje van Meerten (±1755-1835)2. Als doopgetuige was Maria van Ingen (±1746-1819), de huisvrouw van Dirk van Meerten (±1746-1818), aanwezig.3

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 47. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zij werd ook wel Grietje genoemd.
  3. Vermoedelijk was zij de schoonzus van Margrietje, Dirk was dan haar broer.