Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jan van Baaren (1795-1878)

Doopinschrijving van Jan van Baaren (1795-1878)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jan van Baaren (1795-1878) weergegeven.1 Jan werd op 22 februari 1795 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 14 februari 1795. Hij was een zoon van Cornelis van Baaren (±1765-1834) en Jantje van Meerten (±1774-1839). Als doopgetuige was Lutera van Baaren (?-?) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 47. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Vermoedelijk was zij de zus van Cornelis.