Home » Genealogie » Doopinschrijving van Steven van Ingen (1803-1860)

Doopinschrijving van Steven van Ingen (1803-1860)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Steven van Ingen (1803-1860) weergegeven.1 Steven werd op 2 oktober 1803 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 20 september 1803. Hij was een zoon van Jan van Ingen (1775-1858) en Anna Willemina van Meerten2 (1780-1857). Als doopgetuige was Woutertje van Zetten (?-?) aanwezig.3

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 69. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier ook wel Antje genoemd.
  3. Of en hoe Woutertje verwant is aan dit echtpaar weet ik (nog) niet.