Home » Genealogie » Doopinschrijving van Adriana van Baaren (1803-1865)

Doopinschrijving van Adriana van Baaren (1803-1865)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Adriana van Baaren (1803-1865) weergegeven.1 Adriana werd op 21 augustus 1803 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 9 augustus 1803. Zij was een dochter van Cornelis van Baaren (±1765-1834) en Jantje van Meerten (±1774-1839). Als doopgetuige was Trijntje van Rhee (±1767-1854), huisvrouw van Klaas van Meerten (1764-1831), aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 69. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Trijntje was de schoonzus van Jantje.