Home » Genealogie » Doopinschrijving van Gerritje van Hattem (1804-1844)

Doopinschrijving van Gerritje van Hattem (1804-1844)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gerritje van Hattem (1804-1844) weergegeven.1 Gerritje werd op 30 september 1804 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 24 september 1804. Zij was een dochter van Jan van Hattem (1774-1847) en Daniëlla van Meerten2 (1774-1853). Als doopgetuige was Gerritje van Lienden (±1742-1822), de huisvrouw van Arie van Meerten (±1735-1809), aanwezig.3

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 72. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier ook wel Alida genoemd en soms ook Alida Daniëlla.
  3. Gerritje en haar man Arie waren de moeder en vader van Daniëlla.