Home » Genealogie » Doopinschrijving van Marritje Maria Hofsommer (1802-1856)

Doopinschrijving van Marritje Maria Hofsommer (1802-1856)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Marritje Maria Hofsommer (1802-1856) weergegeven.1 Marritje Maria werd op 28 februari 1802 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 11 februari 1802. Zij was een dochter van Jan Hofsommer (±1768-1831) en Cornelia Maria van Meerten (1758-1840). Als doopgetuige was Maria van Eck2, weduwe van Jacob van Meerten (1736-?), aanwezig.3

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 66. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier Marritje genoemd.
  3. Maria is de moeder van Cornelia Maria.