Home » Genealogie » Doopinschrijving van Maragrieta van Haaren (1779-1829)

Doopinschrijving van Maragrieta van Haaren (1779-1829)

Hierboven wordt de doopinschrijving weergegeven van Maragrieta van Haaren (1777-1843).1 Steven werd gedoopt op 2 mei 1779 en is geboren op 23 april 1779. Haar vader was Dirk van Haaren (±1754-1819) en zijn moeder was Janetjen2 van Meerten (?-?). Er worden geen doopgetuigen genoemd.

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 11. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel Jantje(n) genoemd.