Home » Genealogie » Anna van Hattum (?-?) als doopgetuige aanwezig bij doop Johannes de Rooij (1780-?)

Anna van Hattum (?-?) als doopgetuige aanwezig bij doop Johannes de Rooij (1780-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Johannes de Rooij (1780-?) weergegeven.1 Als doopgetuige was Anna van Hattum (?-?) aanwezig. Anna was de huisvrouw van Jacob van Meerten (?-?). Johannes was een zoon van Jan de Rooij (?-?) en Joosje van Eck (±1749-1818). Johannes werd op 24 september 1780 gedoopt en is geboren op 19 september 1780.

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 14. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.