Home » Uncategorized » Jantjen van Meerten (?-?) als doopgetuige aanwezig bij doop Arendiena de Rooij (1778-?)

Jantjen van Meerten (?-?) als doopgetuige aanwezig bij doop Arendiena de Rooij (1778-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Arendiena de Rooij (1778-?) weergegeven.1 Als doopgetuige was Jannetje2 van Meerten (?-?) aanwezig.3 Arendiena was een dochter van Jan de Rooij (?-?) en Joosje van Eck (±1749-1818). Arendiena werd op 2 augustus 1778 gedoopt en is geboren op 26 juli 1776.

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 11. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel Jantje(n) genoemd.
  3. Jantje was getrouwd met Dirk van Haaren (±1754-1819) en een dochter van Jacob van Meerten (?-?) en Margaretha van Brenk (?-?).