Home » Genealogie » Doopinschrijving van Gerrit van Ginckel (1700-?)

Doopinschrijving van Gerrit van Ginckel (1700-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gerrit van Ginckel (1700-?) weergegeven.1 Op 3 oktober 1700 werd Gerrit gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Hij was een jonge soon van Tuenis van Ginckel (?-?) en Anneken van Meerten (1675-?). Zij zijn ledematen.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, doopboek, 1662-1718, DTB 1055.0, p. 77. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. De scan die te vinden is bij Regionaal Archief Rivierenland is duidelijker: www.rarivierenland.nl.