Home » Genealogie » Doopinschrijving van Anneken van Homoet (1699-?)

Doopinschrijving van Anneken van Homoet (1699-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Anneken van Homoet (1699-?) weergegeven.1 Op 11 juni 1699 werd Anneken gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Zij was een jonge dochter van Cornelis Jans van Homoet (?-?) en Willemken Adriaens (1671-?). Zij zijn ledematen.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, doopboek, 1662-1718, DTB 1055.0, p. 75. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. De scan die te vinden is bij Regionaal Archief Rivierenland is duidelijker: www.rarivierenland.nl.