Home » Genealogie » Doopinschrijving van Peter van Amerongen (1701-?)

Doopinschrijving van Peter van Amerongen (1701-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Peter van Amerongen (1701-?) weergegeven.1 Op 20 augustus 1701 werd Gerrit gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Hij was een jonge soon van Alert Hendricks (?-?) en Aeltjen van Meerten (1671-?). Zij zijn ledematen.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, doopboek, 1662-1718, DTB 1055.0, p. 79. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. De scan die te vinden is bij Regionaal Archief Rivierenland is duidelijker: www.rarivierenland.nl.