Home » Genealogie » Doopinschrijving van Anna Willemina van Meerten (1780-1857)

Doopinschrijving van Anna Willemina van Meerten (1780-1857)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Annikke Willemina van Meerten (1780-1857) weergegeven.1 Annikke Willemina2 werd op 27 februari 1780 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 20 februari 1780. Ze was een dochter van Hendrik van Meerten (±1734-1806) en Adriana3 van de Peppel (?-?).

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 19. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel Anna Willemina of Antje Willemina genoemd.
  3. Hier Adriaantje genoemd.