Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jacoba Timmer (1780-1802)

Doopinschrijving van Jacoba Timmer (1780-1802)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jacoba Timmer (1780-1802) weergegeven.1 Jacoba werd op 22 oktober 1780 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 18 oktober 1780. Ze was een dochter van Cornelis Timmer (1753-1811) en Jannigje van Meerten (±1759-1822). Als doopgetuige was Sijbertje Timmer (?-1793) aanwezig.2 In de kantlijn staat dat ze begraven is op 30 december 1802.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 19. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Sijbertje was de schoonzus van Jannigje, de vrouw van haar broer Klaas van Meerten (?-1804).