Home » Genealogie » Doopinschrijving van Dirk Hofsommer (1792-?)

Doopinschrijving van Dirk Hofsommer (1792-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Dirk Hofsommer (1792-?) weergegeven.1 Dirk werd op 24 juni 1792 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 20 juni 1792. Hij was een zoon van Jan Hendrik Hofsommer (±1768-1831) en Cornelia Maria van Meerten (1758-1840). Als doopgetuige was Maria van Eck (?-?)2, weduwe van Jacob van Meerten (1736-?), aanwezig.3

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 43. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier Merritje genoemd.
  3. Maria was de moeder van Cornelia Maria.