Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jannigje van Meerten (1794-1876)

Overlijdensakte van Jannigje van Meerten (1794-1876)

Overlijdensakte van Jannigje van Meerten (1794-1876) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Culemborg.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jannigje van Meerten (1794-1876) weergegeven.1 Op 9 maart 1876 verscheen Jan van der Linden (1854-1917) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Culemborg om aangifte te doen van het overlijden van Jannigje. De ambtenaar in functie was burgemeester Paul Alexander Conrad Heinrich Theodor Albert Werdmüller von Elgg (1838-1892). Jan was vier en vijftig jaar oud en aanspreker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Jacob Martinus van Buren (1829-1895), zes en veertig jaar oud en stadsbode van beroep. Zij verklaarden dat Jannigje2 op 7 maart 1876 om zes uur in de middag in de leeftijd van twee en tachtig jaar is overleden. Ze was zonder beroep, werd geboren te Lienden in 1793 (volgens de akte) en woonde te Culemborg.3 Jannigje was weduwe van Abraham den Hartog (1782-1858) en een dochter van Frederik van Meerten (1766-1845) en de naam van haar moeder was de aangevers onbekend. Uit de doopinschrijving weten we dat dit Luthera van de Peppel (1768-1830) is.4

Voetnote

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Culemborg, overlijdensakten, 1876, aktenummer 38. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier ook wel Jannetje genoemd.
  3. Haar doopinschrijving is hier te vinden en daaruit blijkt dat zij geboren is op 17 november 1794: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-jannigje-van-meerten-1794-1876/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-frederik-van-meerten-1766-1845-en-luthera-van-de-peppel-1768-1830/.