Home » Genealogie » Doopbewijs van Gerrarda van Meerten (1795-?)

Doopbewijs van Gerrarda van Meerten (1795-?)

Doopbewijs van Gerrarda van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Gerrarda van Meerten (1795-?) weergegeven.1 Gerrarda werd op 12 april 1795 gedoopt en is geboren op 4 april 1795. Haar vader was Dirk van Meerten (?-?) en haar moeder was Gerrarda Hartman (±1760-1834). Als doopgetuige was Gerritje Hartman (1766-1815) aanwezig.2 Gerrarda is hoogstwaarschijnlijk in de kinderjaren overleden want op 9 maart 1799 werd er in dit gezin opnieuw een Gerrarda van Meerten geboren.3

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Gerritje was een zus van Gerrarda. Zij was ook getuige bij de doop van Dirkje van Meerten: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-dirkje-van-meerten-1792/.
  3. https://oorsprong.info/doopbewijs-van-gerrarda-van-meerten-1799/.