Home » Genealogie » Doopbewijs van Willemina Timmer (1795-1874)

Doopbewijs van Willemina Timmer (1795-1874)

Doopbewijs van Willemina Timmer in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Willemina Timmer (1795-1874) weergegeven.1 Willemina werd gedoopt op 10 mei 1795 en is geboren op 10 april 1795. Haar vader was Cornelis Timmer (1753-1811) en haar moeder was Jannigje van Meerten (±1759-1822). Er wordt geen doopgetuige vermeld. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Willemina op 6 juli 1850 te Buren in het huwelijk getreden is met Hendrik van Doorn (1813-1889).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.