Home » Genealogie » Doopbewijs van Dirkje van Meerten (1792-?)

Doopbewijs van Dirkje van Meerten (1792-?)

Doopbewijs van Dirkje van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Dirkje van Meerten (1792-?) weergegeven.1 Dirkje werd gedoopt op 1 juli 1792 en is geboren op 22 juni 1792. Haar vader was Dirk van Meerten (?-?) en haar moeder was Gerrarda Hartman (1760-1834). Als doopgetuige was Gerritje Hartman (1766-1815) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Gerritje was de zus van Gerrarda.